Usnesení PS č. 1327

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 813/ - prvé čtení (19. června 2009)

Související sněmovní tisky

813 Prot.o změně Doh. mezi ČR a Jordán.král. o ochraně investic
ISP (příhlásit)