Sněmovní tisk 678
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Gandalovič, Jiří Papež, Zdeněk Mach, Pavel Kováčik, Ladislav Skopal, Jiří Hanuš) předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: Gandalovič Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 678/0 dne 10. 12. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 1. 2009 jako tisk 678/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2009 na 48. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 987).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 678/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 678/3, který byl rozeslán 13. 2. 2009 v 12:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 386, usnesení č. 1074).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 34, dokument 34/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 34/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 109).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 95/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, platební lhůta, zemědělské výdaje, zemědělsky využívaná půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)