Sněmovní tisk 669
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Liška, Walter Bartoš, Michaela Šojdrová) předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: Liška Ondřej a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 26. 11. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 11. 2008. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2008 jako tisk 669/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: PaedDr. Jana Rybínová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1070).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 669/3, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 108, usnesení č. 1239).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 106, dokument 106/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 6. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 6. 2009 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 106/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 221).
  Návrh projednán dne 18. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 222).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 669/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 669/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 160, usnesení č. 1380).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 350/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: veřejná funkce, veřejné školství, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)