Sněmovní tisk 575
Novela z. o návykových látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 22. 8. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: PaedDr. Jana Rybínová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 917).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/2, který byl rozeslán 6. 2. 2009 v 10:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 399, usnesení č. 1076).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 2. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 3. 2009 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 134).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 3. 2009 poslancům jako tisk 575/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 3. 2009 poslancům jako tisk 575/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 71, usnesení č. 1182).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 141/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Politika agrární, Poplatky, Toxikománie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, omamná látka, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)