Sněmovní tisk 570
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Věra Jakubková předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 570/0 dne 12. 8. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 2008. Vláda zaslala stanovisko 11. 9. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 9. 2008 jako tisk 570/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1400).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 9. 3. 2010 na 75. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 570/3, který byl rozeslán 14. 4. 2010 v 15:55.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, doba odpočinku, nákladní vozidlo, silniční poplatek, silniční provoz, volno po pracovním týdnu

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)