Sněmovní tisk 499
Zpráva o cenové kontrole za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 4. 2008 jako tisk 499/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 2008 (usnesení č. 250). Zpravodajem určen RNDr. Vladimír Koníček.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 15. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 499/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 999).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrola, tvorba cenISP (příhlásit)