Sněmovní tisk 416
Prot. o změně Doh. mezi vl. ČR a Rumunska o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 18. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 2. 2008 (usnesení č. 220). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 762).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 416/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2009 na 56. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 203, usnesení č. 1204).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 2. 2008 jako senátní tisk 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 185/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2008 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 416).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 5. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 7. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 60/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, RumunskoISP (příhlásit)