Usnesení PS č. 762

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení (25. dubna 2008)

Související sněmovní tisky

416 Prot. o změně Doh. mezi vl. ČR a Rumunska o ochraně investic
ISP (příhlásit)