Sněmovní tisk 412
Sml.mezi ČR,Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 412/0 dne 1. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2008 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 761).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 412/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 412/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2009 na 56. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 202, usnesení č. 1203).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 31. 1. 2008 jako senátní tisk 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2008 a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 371).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 5. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 7. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 58/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdaněníISP (příhlásit)