Usnesení PS č. 1203

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení (12. května 2009)

Související sněmovní tisky

412 Sml.mezi ČR,Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění




ISP (příhlásit)