Sněmovní tisk 407
Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: mpř.vl.pro evrop.záležitosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 407/0 dne 5. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 2. 2008 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19., 20. 3., 1. 4. 2008 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 727).

 • V
 • 2

  Projednávání bylo 9. 12. 2008 na 46. schůzi přerušeno.


 • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 21. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 407/5 (přerušuje projednávání).
 • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 407/6 (přerušuje projednávání).
 • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 407/7 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
2. Čtení proběhlo 3., 17., 18. 2. 2009 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 11, usnesení č. 1072).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 1. 2008 jako senátní tisk 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jiří Dienstbier), Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová), Ústavní soud.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 181/2 (vyslovuje souhlas).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 27. 3. 2008 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 181/3 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 2. 4. 2008 a přijal usnesení č. 246 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 9. 4. 2008 a přijal usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 181/4 (záznam z jednání).
  • Ústavní soud projednal návrh dne 26. 11. 2008 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 181/5 (rozhodl).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 1. 2009 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 181/6 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 181/7 (odročuje jednání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 181/8 (odročuje jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 22. 1. 2009 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 181/9 (bere na vědomí).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 2. 2009 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 181/10 (odročuje jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát podal smlouvu k posouzení Ústavnímu soudu (usnesení č. 379).
  Návrh projednán dne 10. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát vrací výborům k novému projednání (usnesení č. 33).
  Návrh projednán dne 6. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 154).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 2. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 12. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 111/2009 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Politika zahraniční

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, evropská ústava, evropské smlouvy, Smlouva o Evropské unii, ústavaISP (příhlásit)