Usnesení PS č. 727

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení (1. dubna 2008)

Související sněmovní tisky

407 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii
ISP (příhlásit)