Sněmovní tisk 1015
Vl.n.z. o protikorupčních opatřeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1015/0 dne 15. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2010 na 69. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1586).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1015/2, který byl rozeslán 16. 4. 2010 v 10:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 35, usnesení č. 1689).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 5. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 284, dokument 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2010 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 2010 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 284/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 327, které bylo rozdáno jako tisk 284/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 524).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 1015/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 1015/4.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řízení rozhodčí, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, hospodářský trestný čin, korupce, organizovaný zločin, výslech svědka

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)