Sněmovní tisk 1000
Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1000/0 dne 11. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1570).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1000/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 12. 2009 jako senátní tisk 207/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 1. 2010 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 3. 2010 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 207/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 3. 2010 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 207/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 398).Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, policejní spolupráce, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)