Usnesení PS č. 1570

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení (4. února 2010)

Související sněmovní tisky

1000 Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin.
ISP (příhlásit)