Sněmovní tisk 465
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Radim Fiala, Václav Grüner, Jiří Hanuš, Jaroslav Klein, Karel Kratochvíle, František Novosad, Přemysl Rabas, Ladislav Skopal, Josef Šenfeld) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 465/0 dne 25. 3. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 23. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 4. 2008 jako tisk 465/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2008 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 21. 10. 2008 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: půda ve vlastnictví státu, státní podpora, včelařství, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)