Sněmovní tisk 323
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 323/0 dne 5. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2007 (usnesení č. 160). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 323/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 220, usnesení č. 651).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 3. 2008.
  Návrh zákona 1. 4. 2008 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 323/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 323/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 54, usnesení č. 742).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 169/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Referendum, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kvorum, obec, Praha, referendum

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)