Sněmovní tisk 315
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlasta Bohdalová, Bohuslav Sobotka, Ivan Ohlídal, Marcela Mertinová, Jan Látka, Gabriela Kalábková, Václav Votava) předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bohdalová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 27. 9. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2007. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2007 jako tisk 315/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2007 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 61, usnesení č. 514).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Rozpočet, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: nemzdové příjmy, regionální finance, rozpočet kraje, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)