Sněmovní tisk 14
Senátní n.z. o přech. věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (J.Pospíšil, T. Jirsa, I. Adamec, P. Eybert, Z. Janalík, T. Julínek, J. Oberfalzer, A. Palečková, V. Sehnal, J. Hálek, B. Moldan, M. Pelc, M. Škaloud, A. Venhodová, L.Sefzig, P. Sušický, K. Tejnora, P. Sobotka, L. Janáčková a V. Domšová) předložila Senátu návrh zákona 5. 10. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 7. 10. 2005 senátorům jako tisk 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 5. 2006 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 5. 2006 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 149/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 347, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 149/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2006 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 302).
  Návrh projednán dne 19. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 461).
  Návrh projednán dne 21. 6. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 503).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 17. 7. 2006.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil J., Jílek A..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 14/0 dne 21. 8. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 14/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Správa obcí a měst, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, obec, obecní půda, převod vlastnictví, veřejný majetekISP (příhlásit)