Sněmovní tisk 1658
Interpelace poslance Jaroslava Nováka


Autor: MUDr. Jaroslav Novák
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace ve věci českých důchodců žijících ve Švýcarsku
Podáno: 1995-04-06
Odesláno adresátovi: 1995-04-11
Odpověď rozeslána 6.04.1995 jako tisk 1658 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)