Sněmovní tisk 1000
Zákon o sloučení obchodních komor

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-05-16 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1000.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.05.1994 usnesení č. 352 rozdané jako tisk 999. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1146.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 31.05.1994 na 19. schůzi schválen (usnesení č. 387).
     Návrh zákona 3.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 500).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10.11.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.11.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 6. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 223/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Komory

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Státní správa a justice, Těžba a výrobaISP (příhlásit)