Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

387

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 19. schůze 31. května 1994

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 985 - 987 a 999

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u

1)

vládního návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve výborech Poslanecké sněmovny,

2)

vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny,

3)

vládního návrhu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel, ve výborech Poslanecké sněmovny,

4)

vládního návrhu zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Robert Kolář v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP