Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

352

USNESENÍ

organizačního výboru

ze 41. schůze 19. května 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 19. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Anna Röschová v. r.

ověřovatelka organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP