Sněmovní tisk 87
Vl. n. z. o provoz. rozhlas. a televiz. vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)