Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Rozhlas

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Vl. n. z. o provoz. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 274/0 V. n. z. o rozhlas. a televizních poplatcíchVládní návrh zákonaNepřijato
 291/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 341/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2004 Sb.
 441/0 Výroční zpráva o hospod. Čes. rozhlasu za rok 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 586/0 Návrh Kodexu Českého rozhlasuZpráva a jinéSchválena
 596/0 V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2005 Sb.
 620/0 Výroč. zpr. Rady Čes. rozhlasu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 737/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 756/0 N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2005 Sb.
 762/0 Výroč. zpráva o hosp. Českého rozhlasu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 872/0 Zpráva Rady RTV o digitalizaci - 2004Zpráva a jiné 
 885/0 Novela z. o rozhlasovém a televizním vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 235/2006 Sb.
 938/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1094/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 1274/0 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2005Zpráva a jinéČtení


ISP (příhlásit)