Sněmovní tisk 596/0, část č. 1/2
V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EU
ISP (příhlásit)