Sněmovní tisk 87
Vl. n. z. o provoz. rozhlas. a televiz. vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi87/5
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů87/0


ISP (příhlásit)