Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro cestovní ruch

Předseda

Ing. Jana Fischerová, CSc.
Mgr. Zdeňka Horníková

Pracovní skupina k problematice průvodcovské činnosti
Pracovní skupina k problematice zvyšování nájmů LČR pod sportovišti
ISP (příhlásit)