Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Místopředseda

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA
MUDr. Pavel Bém
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Mgr. Dagmar Navrátilová
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
PhDr. Jaroslava Wenigerová

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a sport
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)