Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vedoucí delegace

Ing. Tomáš Dub



ISP (příhlásit)