Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

Podvýbor pro etické otázky ve zdravotnictví a v sociální péči
Podvýbor pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace
Podvýbor pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti
Podvýbor pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku, úhradu zdravotní péče a pro zdravotnickou informatiku
Podvýbor pro otázky sociálně ohrožených skupin
Podvýbor pro problematiku drog a toxikománie
Podvýbor pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění
Podvýbor pro zdravotně postižené a občany se sníženou pracovní schopností
ISP (příhlásit)