Prohlídky a semináře

 

Přednášky a semináře pro odbornou veřejnost, učitele a studenty

Kromě interních seminářů pořádá Parlamentní institut semináře zaměřené externě - pro odbornou veřejnost, učitele a studenty. Cílem je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, ke stranickému a volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám. Kromě toho se pořádají ad hoc specializované semináře pro vybrané skupiny odborníků. Externě zaměřené vzdělávací semináře pořádá PI asi desetkrát za školní rok.

Přednášky a semináře pro zahraniční delegace

Pro zahraniční delegace poslanců a pracovníků parlamentů nebo jiných ústředních orgánů zejména ze států kandidátských zemí EU, ze států v rámci sousedské pomoci EU i z jiných států světa pořádá Parlamentní institut přednášky, semináře nebo stáže. Tyto semináře jsou obvykle dávány v anglickém jazyce.

Semináře jsou obvykle zaměřeny  na demokratický parlamentarismus v České republice, dále na práci parlamentních výzkumných služeb, na záležitosti EU včetně předvstupních aktivit parlamentů, harmonizaci práva EU popř. na historický vývoj československého a českého parlamentarismu. Parlamentní institut spolupracuje v tomto směru s TAIEXem,  Národním demokratickým institutem (NDI), UNDP (Rozvojový program Spojených národů), s implementátory twinningových projektů EU a s dalšími institucemi.

 

Statistika seminářů a prohlídek za rok 2011

Semináře pro poslance a senátory

1. a 8. února    Seminář pro nově zvolené senátory a jejich asistenty "Senátor, legislativní proces a zahraniční činnosti Parlamentu České republiky"

Semináře pro studenty

16. února       Český parlament a parlamentarismus

16. března     Český parlament a parlamentarismus

1. června        Český parlament a parlamentarismus

7. prosince     Český parlament a parlamentarismus

2. listopadu    Český parlament a parlamentarismus

 

Semináře pro pedagogy

4. května          Historie parlamentarismu v českých zemích

30. listopadu    Historie parlamentarismu v českých zemích

14. prosince     Český parlament a parlamentarismus

 

Semináře Parlamentního institutu pro zahraniční delegace

25. - 27. 1.     Delegace úředníků srbského parlamentu

téma: Relation between the Constitutional Court and the National Parliaments in EU Integration Process

spoluorganizátor: TAIEX18. - 19.4.    Delegace tureckého parlamentu

téma: Study Visit of the Delegation from the Grand National Assembly of Turkey to the Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies9. - 10.6.        Delegace kyrgyzského parlamentu

téma: Study Visit of the Delegation of the Parliament of the Kyrgyz Republic

spoluorganizátor: National Democratic Institute11. - 13. 10.    Delegace úředníků gruzinského parlamentu

spoluorganizátor: Agora Central Europe

 

Prohlídky pro oficiální zahraniční delegace (organizované protokolem a dalšími odbory KPS):

19. 1.     Venezuela

3.2.        Rusko

23.3.      Lucembursko

29.3.      Srí Lanka

8.4.        Irák

9.5.        Filipíny

11.5.      Indonésie

26.5.      Uzbekistán

31.5.      Saudská Arábie

2.6.        Maďarsko

7.6.        Litva

16.6.      Izrael

8.7.        Brazílie

14.7.      Namibie

2.9.        Dánsko

20.9.      Vietnam

22.9.      Taiwan

22.9.      Chorvatsko

5.10.      Rumunsko

10.10.    Albánie

13.10.    Kuvajt

26.10.    Izrael

3.11.      Estonsko

10.11.    Rumunsko

21.11.    Turecko

 

Ostatní semináře

7. - 8. dubna        Mezinárodní vědecká konference "150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě"

 
ISP (příhlásit)