PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 5.382 Právní úprava radiofarmak v ČR, Slovensku a Rakousku se zaměřením na neregistrovaná radiofarmaka vyráběná v malém rozsahu
  (PDF, 850 KB)
 • 1.242 Kontrola kvality legislativy
  (PDF, 823 KB)
 • 2.107 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 - základní parametry
  (PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 6/2018 Rakousko: Předčasné volby do Národní rady 2017
  (PDF, 1 MB)
 • 5/2018 Předčasné parlamentní volby v Bulharsku 2017
  (PDF, 722 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 127/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2018 (PDF, 626 KB)
 • 126/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 (PDF, 961 KB)


ISP (příhlásit)