PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 1.107 Přehled členů vlád - ministrů a jejich náměstků od listopadu 1989 do září 2017
  (PDF, 1 MB)
 • 5.375 Profesní komory pedagogů/pedagogických pracovníků ve vybraných evropských zemích
  (PDF, 445 KB)
 • 2.098 Evropský rozpočtový rámec, rozpočtové instituce a rozpočtové rámce v ČR a ve vybraných zemích EU
  (PDF, 979 KB)

Vybraná témata

 • 8/2017 K právní úpravě zajištění bezpečnosti ve světle novely směrnice o zbraních
  (PDF, 326 KB)
 • 7/2017 Mírový proces v Sýrii - dokumenty stanovující principy a zásady politických rozhovorů v Sýrii
  (PDF, 350 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 129/2017 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 10. do 31. 10. 2017 (PDF, 1 MB)
 • 128/2017 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2017 (PDF, 609 KB)


ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)