PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 1.243 Petiční právo a znění petičních zákonů vybraných států EU
  (PDF, 1013 KB)
 • 4.027 Změna klimatu a energetická unie - Aktuální vývoj (do konce roku 2018)
  (PDF, 813 KB)
 • 2.110 25 let vývoje české a slovenské ekonomiky - základní makroekonomické ukazatele, trh práce, měnová politika ad.
  (PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 1/2019 Politické skupiny v Evropském parlamentu ve volebním období 2014 - 2019
 • 7/2018 Prezidentské a parlamentní volby v Turecku - průběh voleb a jejich výsledky, politické a ústavní změny, principy kemalismu a politického islámu
  (PDF, 979 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 107/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 3. do 31. 3. 2019 (PDF, 591 KB)
 • 18/2019 (PDF, 670 KB)


ISP (příhlásit)