Oddělení komunikace a vzdělávání

Oddělení zajišťuje aktivní komunikaci směrem k odborné i laické veřejnosti, která má přispět k pochopení významu Parlamentu a jeho fungování. Připravuje publikace a informační materiály s parlamentní tématikou. Pro zájemce o parlamentní problematiku připravuje oddělení vzdělávací semináře.
Společným cílem aktivit oddělení je snaha o zajištění maximálního množství informací o českém parlamentarismu, jeho vývoji, historii sídla Poslanecké sněmovny, ale i o aktuálních otázkách, které se parlamentního života dotýkají.

Oddělení zajišťuje rovněž provoz informačního střediska Poslanecké sněmovny, ve kterém je možné uvedené materiály získat. Mezi úkoly Oddělení komunikace a vzdělávání dále patří realizace prohlídek Poslanecké sněmovny se zaměřením na rozdílné cílové skupiny. Cílem je, aby si žáci a studenti základních, středních a vysokých škol odnesli nejen obecné povědomí o Parlamentu a jeho budovách, ale aby byli konkrétně zapojeni do rozhodovacích procesů a zákonodárných činností Poslanecké sněmovny. Veřejnost získává instruktivní poznatky o procedurách orgánů Poslanecké sněmovny. Zvláštní pozornost je věnována učitelům společenskovědních předmětů na středních školách a jejich žákům, kteří se chystají k maturitním zkouškám. Učitelům a studentům nabízíme možnost účasti na celodenních seminářích, které probíhají přímo v prostorách Poslanecké sněmovny a jejichž cílem je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, ke stranickému a volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám. Vzdělávací semináře se konají přibližně desetkrát za školní rok.
ISP (příhlásit)