"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-Kur

KUČERA Ladislav

IV. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - zeměď. a živnost.

Přestal býti členem klubu K a stal se členem klubu Kn

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na změnu ustanovení nemocenského zákona z 30. III. 1888, č. 33 ř. z., kterýmžto návrhem se doplňuje návrh vládní (t. 721), t. 935.

31, 4. XII. 1920; 1267. II.

na zvýšení podpory v nezaměstnání z přebytků, docílených při prodeji průmyslového cukru, t. 961.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na vydání zákona o zcizení stát. nemovitého majetku, t. 1323.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

na zákonné stanovení nároku na náhradu výloh, po příp. ušlé mzdy členům okr. zastupitelstev (okr. správních komisí), t. 3137.

90, 26. X. 1921; 241. IV.

na doplnění zákona o obnově zemědělských pachtů ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., t. 3194.

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

na zabezpečení nároků rodinných členů v nemocenském pojištění, t. 3414.

130, 28. III. 1922; 8. V.

na novelisaci zák. č. 322 z r. 1921 o podpoře nezaměstnanosti, t. 3667.

147, 16. VI. 1922; 921. V.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona z 21. prosince 1922 č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 4013.

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zák. (zpr. t. 1827), týkající se změny v § 1.

65, 16. III. 1921; 2795. II.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkajících se §§ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24 a 25.

85, 6. VIII. 1921; 1266, 1267. III.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 19, 23, 24, 25 a 25 a).

115, 20. XII. 1921; 1870. IV.

26 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745) k §§ 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 23.

154, 24. VI. 1922; 1381-1382. V.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o prodloužení a změně zák. o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3945) k celé osnově zákona.

183, 184. XII. 1922; 1846, 1847. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o výhodách, poskytovaných při stavbě budov (zpr. t. 3952) k § 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

15 pozměňov. návrhů k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k §§ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 19, 23, 27, 28, 34, 36, 37 a 53 a na škrtnutí celé hlavy II. osnovy zákona.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2015-2018. VI.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377), týkající se podstatných změn v čl. I. osnovy a vsunutí dalších čtyř nových článků do osnovy zákona.

245, 19. XII. 1923; 1651. VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372) k §§ 1, 4 a 5.

243, 14. XII. 1923; 1540-1. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382) k čl. I.-IV.

246, 20. XII. 1923; 1749. VIII.

100 pozměňov., 11 doplňov. a 14 event. návrhů k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 1, 2, 4-7, 11, 12, 15, 16, 20, 23-34, 36-38, 40, 42, 44, 47-49, 53, 59, 61-64, 69, 70, 76-83, 89-92, 95-97, 103-108, 110-115, 117-121, 123, 125, 126, 130, 131, 159, 160, 162, 172, 191, 199, 200, 203, 205, 217, 222, 228, 229, 237, 240, 242-244, 248, 250, 251, 254, 257, 261, 279, 280, 283, 285 a 287.

288, 18. IX. 1924; 1674-1679, 1681-1690, 1711-1723, 1725-1732. IX.

1 pozměňov. a 7 doplňov. návrhů k osnově zák. o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod válečnných poškozenců (zpr. t. 4933), týkající se podstatných změn v celé osnově zákona.

308, 3. XII. 1924; 798-9. X.

8 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o zachování služebních poměrů po dobu cvičení ve zbrani (zpr. t. 5092) k §§ 1-3, 5, 8 a 11.

333, 19. III. 1925; 1370-1. X.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

k osnově zákona o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945), týkající se provádění zákona s ohledem na válečné invalidy.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právných předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se předložení návrhu na zavedení sociálního pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

6 resol. k osnově zákona o stanovení příjmové hranice vylučující nárok na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4377), týkající se likvidace doplatků válečným poškozencům, zákona o povinném za městnání invalidů, spravedlivé taxace válečných poškozenců při lékařských prohlídkách, ustanovování úředníků znalých mateřské řeči válečných poškozenců jiné národnosti než čsl., náhrady valutové ztráty válečným poškozencům bydlícím v Německu a zadávání nádražních knihkupectví a novinových prodejen válečným poškozencům.

245, 19. XII. 1923; 1651, 1652. VIII.

7 resol. k osnově zákona o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4933), týkající se likvidace doplatků, povolení další lhůty k přihláškám, zákona o povinném zaměstnávání invalidů, upravení důchodů slepcům, změny v prohlídkovém řízení, odepsání dluhů zadluženým těžkým invalidům a zadávání nádražních prodejen novin a knih invalidům.

308, 3. XII. 1924; 799-800. X.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 1538 (státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti).

63, 11. III. 1921; 2545. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 2590 (státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti).

74, 19. VII. 1921; 577. III.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830, skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1089. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2327. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zák. (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2802. II.

o závodních radách (zpr. t. 2836).

85, 6. VIII. 1921; 1261. III.

o změně a doplnění ustanovení zák. o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1861. IV.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1947. IV.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 352. V.

o zákonu o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1375. V.

o prodloužení a změně zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3945).

183, 18. XII. 1922; 1836. VI.

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1991. VI.

o zákonu o stavebním ruchu, jímž se poskytují výhody pro stavby obytných budov (zpr. t. 3949 a 3952).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2010. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2195. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 945. VIII.

o zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1538. VIII.

o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377).

245, 19. XII. 1923; 1645. VIII.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1736. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795); připojuje jménem klubu K prohlášení o zakročení policie proti dělnictvu při protidrahotní manifestaci na Staroměstském náměstí dne 17. září 1924.

287, 17. IX. 1924; 1580. IX.

o příjmové hranici vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4933).

308, 3. XII. 1924; 787. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1279. XI.

Prohlášení:

učiněné jménem klubu K, v němž dotýká se projednávání zákona o ochraně nájemníků, pilných interpelací komunistických poslanců o stávce horníků v revíru ostravsko-karvínském a úpadku banky Bohemie.

198, 23. III. 1923; 8. VII.

Interpelace:

naléhavá, aby se nakládalo se zatčenými z prosincových komunistických bouří (generální stávka a zaklád. zeměd. a závod. rad) jako s politickými vězni,

t. 1078. 34, 16. XII. 1920; 1414. II.

odpov. t. 1632. 58, 1. III. 1921; 2388. II.

naléhavá, o velké hospodářské krisi a nezaměstnanosti s Československu,

t. 3451. 132, 30. III. 1922; 127. V.

naléhavá, o provádění zákona o podpoře nezaměstnaných,

t. 3977. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

192, 27. II. 1923; 2222. VI.

naléhavá, o vnitřní hospodářské krisi a o poměrech zahraničního obchodu,

t. 4197. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4243/XXIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

naléhavá, o důchodech válečných poškozenců,

t. 4240. 220, 30. X. 1923; 35. VIII.

odpov. t. 4267/II. 222, 5. XI. 1923; 92. VIII.

naléhavá, o chystaném odbourání důchodů válečných poškozenců,

t. 5114. 336, 21. III. 1925; 1550. X.

o drakonickém trestání venkovanů pro formální nedostatky při povinném hlášení porážek vepřového dobytka,

t. 2456. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3069. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o konfiskační praxi,

t. 3201/I. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

o sociálním opatřeních na ochranu zemědělského dělnictva,

t. 3201/XIII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o protizákonných poměrech v samosprávě,

t. 3519/XIX. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3801/X. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o konfiskaci besídky "Rozjímání o legalitě a illegalitě" v č. 9 časopisu "Zájmy čsl. obchodních o dopravních dělníků" ze dne 25. září 1922,

t. 3816/V. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. t. 3953/XII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

proč se nevypisují obecní volby v Křinci,

t. 3853/VIII. 173, 24. XI. 1922; 118. VI.

odpov. t. 3953/IX. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o potlačení žaloby na velkoobchodníka Bergmanna,

t. 3954/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4097/XI. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

ve věci nezaměstnaných,

t. 4076/VI. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4254/XXIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o konfiskaci časopisu "Volnost" v Nymburce,

t. 4306/III. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4395/X. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskaci časopisu "Volnost" v Nymburce,

t. 4721/I. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

odpov. t. 4796/X. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

Dotazy:

o překročování kompetence stát. zastupitelstvím v Ml. Boleslavi.

28, 1. XII. 1920; 725. II.

o opravě článku "Před vyživovací katastrofou" v nymburské "Volnosti" ze dne 18. listopadu 1920.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

o zabezpečení dělnictva a zaměstnanců na vopenském velkostatku v Božím Daru.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o pracovní době v továrně Laurin a Klement v Mladé Boleslavi.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o poškozování "Bia Invalidů" biografem "Vojenského Zátiší" v Milovicích.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. přestupk. s. v Praze (přestupek podle § 312 tr. z., urážka veřejného zřízence)

76, 27. VII. 1921; 729. III.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 58 lit. b) tr. z.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2601. II.

 

KUNST Robert

XXI. voleb. kraj

ČSD K Kn

Nastoupil za Feczko Štěpána, jehož volba nebyla ověřena.

Volba verifikována 40, 11. I. 1920; 1570. I.

Slib vykonal 8, 16. VI. 1920; 353. I.

Byl členem výb. imunit. a práv.

Přestal býti členem klubu K a stal se členem klubu Kn.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci malozemědělcům a domkářům v župě košické, postiženým živelní pohromou,

t. 4187. 215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Řeč v rozpravě:

o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 3749).

156, 26. VI. 1922; 1472. V.

o státní podpoře spořitelen na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 3938).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1939. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2337. VI.

o upravení poměru státní správy R. Č. k Čsl. akciové společnosti Oderské (zpr. t. 4340).

242, 13. XII. 1923; 1495. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1043. XI.

Věcná poznámka:

týkající se prohlášení hraběte Andrássyho v uherském parlamentě ohledně národa slovenského.

67, 19. V. 1921; 94. III.

Interpelace:

o nezákonném postupu státního návladního Kubíčka v Prešově na Slovensku,

t. 1489. 56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. t. 2120. 67, 19. V. 1921; 112. III.

Dotazy:

ohledně soudního řízení proti L. Koreňovi, býv. policej. kapitánovi města Bardiova.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

o nezákonitém obchodování starosty v Bardiově.

67, 19. V. 1921; 98. III.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin podle §§ 1, 3, odst. II., č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4422; zprav. V. Dyk;

vydán: 248, 18. III. 1924; 110, 111. IX.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 4, odst. II., zák. čl. XL z r. 1914)

245, 19. XII. 1923; 1660. VIII.

zpr. t. 4649; zprav. J. Rouček;

vydán: 273, 13. VI. 1924; 952-3. IX.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 1, § 2, § 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Munkás Ujságu" dne 25. června 1922)

275, 18. VI. 1924; 998. IX.

zpr. t. 4777; zprav. V. Dyk;

vydán: 311, 10. XII. 1924; 840. X.

 

KURTJAK Ivan

XXIII. voleb. kraj

mk

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována dne 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Řeč v rozpravě:

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1079. IX. (malorus. 1109)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1336. IX. (malorus. 1368)

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 954. X. (malorusky 977)

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 5023).

352, 2. VII. 1925; 397. XI. (malorus. 404)

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 702. XI. (malorus. 746)

Prohlášení:

učiněné jménem "Podkarpatoruského autonomního zemědělského svazu" o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpatské Rusi u příležitosti projednávání zákona na úpravu promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 449. IX. (malorus. 487)

jež podává jako zástupce strany "Podkarpatoruského autonomního zemědělského svazu", že se nezúčastní projednávání státního rozpočtu pro rok 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 354. X. (malorus. 383)

Interpelace:

o uskutečnění autonomie Podkarpatské Rusi,

t. 4886/I. 294, 30. X. 1924; 8. X.

Dotazy:

o československých občanech na rumunské hranici.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o sirotcích, kteří za maďarské vlády patřili marmarošské a satmarské sirotčí sedrii.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o obci Zaluž.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o bývalém volovojském listonoši jménem Vasil Bobonič.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

že veljatynským rolníkům byla odebrána půda.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

o škodách způsobených veljatynským obyvatelům.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o úřednících přeložených do výslužby podle § 6 zák. č. 269 Sb. z. a n. z r. 1920.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o Vasilovi Keverovi, církev. učiteli v. v.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o živelních škodách způsobených v obci Rakašově (v župě marmarošské), dne 25. VIII. 1923.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o Marii Zichorové, bývalé poštmistrové v Seredném.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o povolení na sklad prken, dřeva a šindelů v Hustě.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

že Michal Miklošij nebyl přijat do služby.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 339, 1. IV. 1925; 19. XI.

že Štefán Semere byl dán na odpočinek.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 348, 23. VI. 1925; 296. XI.

že Ondřej Noď byl dán na odpočinek.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 348, 23. VI. 1925; 296. XI.

o přeložení na odpočinek Petra Roszpopa.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o propuštění Vladimíra Nemeše.

324, 5. II. 1925; 1234. X.

odpov. 339, 1. IV. 1925; 19. XI.

o skladu dřeva Daniela Kahana v Hustě.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

o vyučovacím jazyku v řecko-katolické škole ve vsi Čemerném na Slovensku.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

o žádosti hustských zemědělců.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

všeobecně o dani.

351, I. VII. 1925; 357. XI.

o propuštění okresního podnáčelníka Pavla Grimma.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o bývalém notáři Vasilu Dallošovi.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o škodách způsobených povodní v obci Rakasovu.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

že Josef Citrovský nebyl přijat do služeb.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

odpov. 375, 13. X. 1925; 1447. XI.

že Fedor Milčevič, pomocník mistra v Rahově, byl dán do výslužby.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

že Ivan Zacharovič, smluvní dělník v Rahovu, byl dán do výslužby.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

jak rumunské pohraniční úřady násilně překážejí občanům Československé republiky, obyvatelům podkarpatoruských obcí: Ťačevo, Tekeháza, Černý-Ardov, Sasfalu, Čepa a j., v užívání jejich vlastního lesního a pozemkového vlastnictví, ležícího za rumunskými hranicemi.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

o živelních škodách způsobených podkarpatoruským zemědělcům a o daňové otázce.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

o školských věcech podkarpatorus. obcí.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky a přečin podle §§ 10, 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914, jichž se dopustil před volbami v okrese velkosevljušském rozšiřováním tiskopisů)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

zpr. t. 4863; zprav. K. Moudrý;

nevydán 338, 31. III. 1925; 14. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 11. března 1924 v Kiralyhaze)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

zpr. t. 4864; zprav. K. Moudrý;

nevydán 340, 1. IV. 1925; 53. XI.

soud. stol. v Hustu (přestupek podle § 4 zák. z 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n., a přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XL z r. 1914, jichž se dopustil jednáním na schůzi spolku "Prosvita" dne 10. dubna 1924 v Hustu)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4866; zprav. K. Moudrý;

nevydán 343, 22. V. 1925; 132. XI.

soud. stol. v Hustu (přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 3, odst. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Václ. Balcar)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

zpr. t. 4860; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 337, 31. III. 1925; 9. XI.

soud. stol. v Užhorodě (přečin urážky a utrhání na cti podle §§ 1, 22, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Breščajko (uveřejněním článku v "Karpatoruském Věstníku" ze dne 9. srpna 1923)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4983; zprav. K. Moudrý;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 374. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 3, přečin podle § 14, č. 5 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. a přestupek podle § 46 zák. čl. LX z r. 1879, jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 18. května 1924 v Záluží)

303, 21. XI. 1924; 443. X.

zpr. t. 5023; zprav. V. Votruba;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 396-9. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky dne 1. dubna 1925 ve V. Čongavě a ve V. Komjatech)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. t. 5267; zprav. J. Valášek;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1535-6. XI.

okres. s. v Hustu (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Ivan Mondič z Hustu)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5250; zprav. J. Konečný;

vydán: 372, 7. X. 1925; 1354-5. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, a přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., spáchané výroky na schůzi dne 1. února 1925 ve Velkých Komjathách)

353, 8. VII. 1925; 411. XI.

zpr. t. 5396; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1556-7. XI.

okres. s. v Hustu (přestupek podle § 41 zák. čl. XL z r. 1914 proti Krivuljakovi)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-KurPřihlásit/registrovat se do ISP