"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-Kur

KLEIN Robert

I. voleb. kraj

ČSD O SS ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. a živnost.

Stal se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se členem klubu ČSD.

295, 30. X. 1924; 36. X.

Návrhy:

na vydání zákona o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 930.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na vydání zákona o pracovním poměru soukromých zaměstnanců, obchodních učňů a kancel. praktikantů, t. 1361.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

obnoven č. 3763; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

aby byl vydán zákon o právních poměrech obchodních jednatelů, t. 1677.

62, 10. III. 1921; 2521. II.

obnoven č. 3762; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

aby byl vydán zákon o ochraně zaměstnanců podléhajících zákonu ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., t. 3889.

176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se změny v § 5.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

12 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1, 2, 9, 12, 20 a 33.

202, 19. IV. 1923; 153-156, 158, 160-162. VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 4078) k §§ 9, 13 a 22.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k §§ 1, 3, 4 a 6.

202, 19. IV. 1923; 164-166. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 31.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se sloučení min. obchodu s min. pro zahraniční obchod.

31, 4. XII. 1920; 1244. II.

k osnově zákona o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se pensistů býv. rak.-uh. říše.

50, 3. II. 1921; 2069. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

Zpravodajem:

výb. živnost. zpr. t. 113 (zřízení úřadu pro zahraniční obchod).

7, 15. VI. 1920; 332. I.

živnost. výb. zpr. t. 1066 (úprava cla na automobily).

35, 17. XII. 1920; 1432. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 3272 (zákon o nároku obchodních pomocníků a pod. zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti).

111, 17. XII. 1921; 1706. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3666 (změna ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, čís. nař. z 10 XII. 1914, č. 337 ř. z.).

146, 14. VI. 1922; 817. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1165. II.

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního personálu.

74, 19. VII. 1921; 640. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1181. IV.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 420. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2381. VI.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 136. VII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 346. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1542. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 626. X.

Interpelace:

o poměrech v hotelových živnostech v R. Č.,

t. 945. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

odpov. t. 1282. 45, 20. I. 1921; 1812. II.

o dovozu různého zboží zejména krajek a vyšívání do Československé republiky,

t. 1634. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2371. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

Dotazy:

jak se provádí nařízení vlády R. Č. ze dne 13. září 1920, č. 532 Sb. z. a n.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

v záležitosti protizákonných voleb do pomocnické hromady příslušníků Obchodního gremia v Brně dne 19. října 1924.

306, 26. XI. 1924; 691. X.

odpov. 342, 5. III. 1925; 1235. X.

 

KLIMO Bohuslav, dr.

XIX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - komise pro dáv. z maj. - kult. - rozp. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. práv. - vyšetřov. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. L. Surányiho o porušování práva asylu v R. Č. (t. 607).

33, 15. XII. 1920; 1344. II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompachu na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2430. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 893. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 výjimeč. opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 196. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 614. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 730. VIII.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 78. XI.

Interpelace:

v záležitosti zaopatřovacích požitků pro nestátní učitele-pensisty a učitelské vdovy a sirotky,

t. 1733. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2537. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

v záležitosti definitivního jmenování státních úředníků a zaměstnanců na Slovensku,

t. 1734. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2356. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

 

KMEŤKO Karel, dr.

XVII. voleb. kraj.

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. ústav. a zahran.

Vzdal se mandátu 122, 19. I. 1922; 2181. IV.

Za něho nastoupil Kubiš Robert, dr.

Návrhy:

na revisi pronájemných smluv uzavřených před 1. I. 1915, t. 170.

11, 8. VII. 1920; 573. I.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1671. II.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení kněžského malého a velkého semináře. které jsou nyní úřady zabrány,

t. 2559. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3340/XI. 130, 28. III. 1922; 12. V.

ohledně vydání slovenských učebnic pro lidové a střední školy na Slovensku,

t. 119. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 502. 14, 26. X. 1920; 29. II.

 

KNEJZLÍK Josef

XII. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Pelikána Jana, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno.

249, 20. III. 1924; 142. IX.

Volba verifikována 265, 27. V. 1924; 729. IX.

Slib vykonal 249, 20. III. 1924; 142. IX.

Byl členem výb. soc. pol. - zeměd. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1202. XI.

Dotazy:

o konfiskacích časopisu "Hlasatele" v Přerově, "Severomoravského Kraje" v Zábřeze, "Kojetínských Listů" v Kojetíně a "Holešovských Listů" v Holešově.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o hromadném ukládání pokut pro přestupek zákona o domácích zabijačkách.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o stavební podpoře na stavbu domků v obcích Kelčicích, Vejšovicích a Dobrochově, zbořených živelní pohromou.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

ve věci stavby nové budovy ředitelství státních drah v Olomouci.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

o vládním nařízení č. 51 ze dne 4. dubna 1924.

359, 13. VII. 1925; 521. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

ve věci obsazování míst za onemocnělé učitele na škole v Lošticích a Zábřeze na Moravě.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

 

KNIRSCH Johann

VI. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - socialisač. - soc. pol. a vyšetřov.

Návrhy:

na změnu zákona a vlad. nařízení o poplatku z propůjčení služeb při služebních smlouvách, t. 677.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

aby byla prodloužena platnost nařízení ze dne 23. února 1919, č. 108 Sb. z. a n. o omezení výpovědních lhůt u služebních poměrů a aby bylo doplněno nouzovým nařízením o placení odbytného, t. 1206.

41, 13. I. 1921; 1591. II.

na prodloužení platnosti nařízení z 24. VI. 1920, č. 395 Sb. z. a n. o zachování služebních poměrů, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, t. 1207.

42, 14. I. 1921; 1699. II.

aby byla poskytnuta podpora horníkům, kteří prodělali generální stávku, t. 4269.

223, 6. XI. 1923; 201. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se § 1.

146, 14. VI. 1922; 826. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě výhod poskytnutých stát. zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471) k § 13.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na přerušení schůze na 48 hodin při projednávání zpr. t. 3944 (úprava požitků stát. zaměstn.)

181, 15. a 16. XII. 1922; 1689. VI.

aby poslanecká sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru ze dne 29. XI. 1923 k návrhu t. 4269 (podpora horníkům přestávším generální stávku).

240, 11. XII. 1923; 1315. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se poskytnutí bezplatné jízdy živnostníkům.

31, 4. XII. 1920; 1233. II.

k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se volné jízdy na dovolenou.

146, 14. VI. 1922; 822. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 667. II. (něm. 714)

o témž předmětu; skup. hospod.

30, 3. XII. 1920; 1169. II. (něm. 1224)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1996. II. (něm. 2045)

o událostech v Krompaších (zpr. ústní).

63, 11. III. 1921; 2601. II. (něm. 2647)

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2829. II. (něm. 2864)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta, zločin velezrady (zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 29. III.

o nařízení vlády, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu (zpr. t. 1745).

71, 12. VII. 1921; 346. III. (něm. 394)

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 32. V. (něm. 63)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 512. V. (něm. 562)

o změně zákona o celním sazebníku (zpr. t. 3605).

145, 13. VI. 1922; 777. V. (něm. 800)

o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650).

146, 14. VII. 1922; 825. V. (něm. 886)

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1800. VI. (něm. 1868)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 105. VIII. (něm. 135)

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471).

251, 28. III. 1924; 206. IX. (něm. 224)

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 656. IX. (něm. 717)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 117. X. (něm. 168)

Věcná poznámka:

poznámka, v níž jménem něm. parlamentního svazu protestuje proti postupu hlasování řízeného předsedou posl. sněm. Fr. Tomáškem o prohlášení min. předsedy o konferenci v Janově.

142, 30. V. 1922; 627. V.

poznámka, týkající se projednávání vlád. návrhu o sestátnění ústecko-teplické dráhy ve schůzi 153.

152, 22. VI. 1922; 1255. V. (něm. 1257)

Interpelace:

naléhavá, o chování předs. vlády v otázce hornoslezské a o obavě, že jeho politika směřuje k obsazení dalšího říšskoněmeckého území,

t. 3185. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, aby bylo odzbrojeno stálé vojsko a zavedena soustava miliční,

t. 3236. 105, 7. XII. 1921; 1464. IV.

odpov. t. 3425/IX. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území,

t. 3230/V. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o spisku pro mládež, pojednávajícím o životě presidenta republiky a základech českého státu,

t. 5148/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5302/XI. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o nenávistném a vyzývavém chování českého tisku a českých spolků k Německé říši a k německému národu,

t. 5177/I. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

odpov. t. 5302/XV. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že bylo použito četnictva a jak se chovalo při protestní schůzi proti zavírání škol, konané v Teplicích-Šanově,

t. 5338/IX. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o předložení zák. na zavedení závodních rad v průmyslových a obchodních podnicích v R. Č.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o vládním návrhu zákona o úplném nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o zřízení zaměstnaneckých a dělnických komor k hájení hospodářských zájmů zaměstnanců a dělníků.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o prodloužení ochranných opatření pro osoby, vracející se ze zajetí a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o chování úředních činitelů při pohřbu dr. Titty.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o rozepsání župních voleb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

aby vojáci mohli jezditi zdarma a používati rychlíků.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

jak státní úřady nakládají se státními občany.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o úmrtích vojáků Františka Pietsche a Jana Rothmeiera.

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o chování českého poštmistra ve Velemíně.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o zneužití úřední moci.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o úřední odpovědi na zprávy uveřejňované Baeranem o poměrech v trestnicích.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o úpravě automobilové dopravy o nedělích a svátcích.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

o finančních manipulacích českých velkých bank s garančním fondem.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 353, 8. VII. 1925; 410. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mostě (přestupek podle § 22 tisk. zák.)

71, 12. VII. 1921; 336. III.

žád. odvolána 86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. v Mostě (zločin podle §§ 58 c), 65 a) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 312, 12. XII. 1924; 850. X.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 12. listopadu 1923 v Opavě)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4706; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 326, 10. III. 1925; 1281. X.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 16, č. 1, odst. 2 zákona na ochranu republiky)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4947; zprav. J. Rouček;

nevydán 341, 2. IV. 1925; 96-7. XI.

kraj. s. v Jičíně (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, 2) zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí pronesenou dne 28. září 1924 v Trutnově)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 4968; zprav. V. Votruba;

343, 22. V. 1925; 134. XI.

nevydán 345, 4. VI. 1925; 262. XI.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem proti Dominiku Löwovi)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

zpr. t. 5203; zprav. V. Votruba;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 375-6. XI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle § 279 tr. z., které spáchal výroky na schůzi dne 6. září 1925 v Teplicích-Šanově)

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

Volán k pořádku:

18, 9. XI. 1920; 250. II.

64, 15. III. 1921; 2723. II.

65, 16. III. 1921; 2829. II.

69, 24. VI. 1921; 210, 211. III.

175, 29. XI. 1922; 1406. VI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 5 schůzí 18, 9. XI. 1920; 2501. III.

na dobu 10 schůzí 35, 17. XII. 1920; 1483. II.

"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-KurPřihlásit/registrovat se do ISP