"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-Kur

KONEČNÝ Josef

XI. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelou poslankyni Skaunicovou Františku K.

Osvědč. posl. vydáno 186, 9. II. 1923; 2135. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 15. VII.

Slib vykonal 186, 9. II. 1923; 2135. VI.

Byl členem výb. imunit. - inic. - soc.-pol. - zásob. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na změnu §§ 1, 2 a 7 nemocenského zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., t. 4374.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

na vrácení zpr. im. výb. t. 4702 (im. G. Borovszkého) tomuto výb. zpět k novému projednání.

330, 16. III. 1925; 1328. X.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4164 (im. E. Bobka a K. Füssyho).

215, 27. VI. 1923; 532. VII.

im. výb. zpr. t. 4169 (im. dr. Schollicha).

216, 27. VI. 1923; 536, 537. VII.

im. výb. zpr. t. 4167 (im. dr. Schollicha).

218, 28. VI. 1923; 645. VII.

im. výb. zpr. t. 4314 (im. G. Borovszkého).

238, 10. XII. 1923; 1264. VIII.

im. výb. zpr. t. 4330 (im. F. Röttela).

240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

zdravot. výb. zpr. t. 4321) další vybírání zdravotní přirážky a fond pro podporu nemocnic v R. Č.)

241, 12. XII. 1923; 1400. VIII.

doslov 242, 13. XII. 1923; 1448. VIII.

im. výb. zpr. t. 4390 (im. dr. Baerana a Jos. Mayera).

248, 18. III. 1924; 108, 109. IX.

im. výb. zpr. t. 4423 (im. O. Hvizdáka).

248, 18. III. 1924; 111. IX.

im. výb. zpr. t. 4424 (im. J. Bečko).

248, 18. III. 1924; 111. IX.

im. výb. zpr. t. 4434 (im. J. Prokeše).

249, 20. III. 1924; 139. IX.

im. výb. zpr. t. 4485 (im. F. Hummelhanse).

253, 1. IV. 1924; 245. IX.

im. výb. zpr. t. 4538 (im. H. Tausika).

265, 27. V. 1924; 760. IX.

im. výb. zpr. t. 4536 (im. H. Tausika).

265, 27. V. 1924; 760. IX.

im. výb. zpr. t. 4557 (im. dr. Budaye).

269, 5. VI. 1924; 834. IX.

im. výb. zpr. t. 4558 (im. M. Tomika).

269, 5. VI. 1924; 835. IX.

im. výb. zpr. t. 4562 (im. inž. Kalliny).

271, 6. VI. 1924; 855. IX.

im. výb. zpr. t. 4570 (im. J. Tesky).

271, 6. VI. 1924; 856. IX.

im. výb. zpr. t. 4572 (im. dr. Jurigy).

271, 6. VI. 1924; 858. IX.

im. výb. zpr. t. 4581 (im. Št. Daruly).

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

im. výb. zpr. t. 4574 (im. Andreje Hlinky).

274, 17. VI. 1924; 978, 981. IX.

im. výb. zpr. t. 4653 (im. Št. Daruly).

274, 17. VI. 1924; 982. IX.

im. výb. zpr. t. 4664 (im. H. Tausika).

280, 26. VI. 1924; 1139, 1140. IX.

im. výb. zpr. t. 4679 (im. J. Szentyványiho).

280, 26. VI. 1924; 1140. IX.

im. výb. zpr. t. 4680 (im. dr. J. Jabloniczkého).

280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

im. výb. zpr. t. 4681 (im. dr. J. Jabloniczkého).

280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

im. výb. zpr. t. 4684 (im. K. Kreibicha).

280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

im. výb. zpr. t. 4698 (im. dr. Lelleye).

297, 11. XI. 1924; 206. X.

im. výb. zpr. t. 4723 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

299, 17. XI. 1924; 246. X.

im. výb. zpr. t. 4688 (im. K. Svetlika).

307, 27. XI. 1924; 775. X.

im. výb. zpr. t. 4712 (im. dr. Keibla).

309, 3. XII. 1924; 812. X.

im. výb. (zpr. t. 4750) im. dr. Budaye.

309, 3. XII. 1924; 813. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5015 (dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců).

319, 19. XII. 1924; 1047. X.

im. výb. zpr. t. 4704 (im. dr. Brunara).

319, 19. XII. 1924; 1051. X.

im. výb. zpr. t. 4862 (im. Fl. Tománka).

319, 19. XII. 1924; 1054. X.

im. výb. zpr. t. 4847 (im. dr. Budaye).

321, 29. I. 1925; 1088. X.

im. výb. zpr. t. 4744 (im. J. Oktavce).

326, 10. III. 1925; 1282. X.

im. výb. zpr. t. 4760 (im. H. Tausika).

326, 10. III. 1925; 1282. X.

im. výb. zpr. t. 4856 (im. A. Hlinky).

327, 10. III. 1925; 1292. X.

im. výb. zpr. t. 4708 (im. Fl. Tománka).

328, 12. III. 1925; 1304. X.

doslov 1307. X.

im. výb. zpr. t. 4743 (im. dr. Lelleye).

329, 12. III. 1925; 1316. X.

im. výb. zpr. t. 4850 (im. A. Kubála).

330, 16. III. 1925; 1327. X.

im. výb. zpr. t. 4851 (im. J. Vrabce).

335, 20. III. 1925; 1474. X.

im. výb. zpr. t. 4628 (im. Fl. Tománka).

343, 22. V. 1925; 133. XI.

im. výb. zpr. t. 4997 (im. V. Palkovicha).

347, 9. VI. 1925; 289. XI.

im. výb. zpr. t. 4726 (im. H. Tausika).

347, 9. VI. 1925; 289. XI.

im. výb. zpr. t. 4998 (im. Št. Daruly).

350, 25. VI. 1925; 346. XI.

im. výb. zpr. t. 5074 (im. dr. Jabloniczkého).

350, 25. VI. 1925; 346. XI.

im. výb. zpr. t. 5145 (im. J. Dubického).

351, 1. VII. 1925; 375. XI.

im. výb. zpr. t. 5004 (im. J. Skotka).

352, 2. VII. 1925; 395. XI.

im. výb. zpr. t. 5106 (im. G. Borovszkého).

352, 2. VII. 1925; 396. XI.

im. výb. zpr. t. 4882 (im. A. Hlinky).

357, 10. VII. 1925; 500, 503. XI.

im. výb. zpr. t. 5141 (im. dr. E. Feyerfeila).

358, 10. VII. 1925; 513. XI.

im. výb. zpr. t. 5104 (im. J. Skotka).

372, 7. X. 1925; 1354. XI.

im. výb. zpr. t. 5249 (im. V. Krause).

372, 7. X. 1925; 1355. XI.

im. výb. zpr. t. 5250 (im. J. Kurtjaka).

372, 7. X. 1925; 1354. XI.

im. výb. zpr. t. 5251 (im. dr. Hanreicha).

372, 7. X. 1925; 1356. XI.

im. výb. zpr. t. 5108 (im. N. Sedorjaka).

376, 13. X. 1925; 1504. XI.

im. výb. zpr. t. 5263 (im. dr. Jurigy a Fl. Tománka).

376, 13. X. 1925; 1505. XI.

im. výb. zpr. t. 5146 (im. Fr. Toužila).

377, 14. X. 1925; 1525. XI.

im. výb. zpr. t. 5383 (im. T. Koutného).

377, 14. X. 1925; 1537. XI.

im. výb. zpr. t. 5386 (im. J. Hakena).

377, 14. X. 1925; 1537, 1538. XI.

im. výb. zpr. t. 5385 (im. dr. Mazance).

377, 14. X. 1925; 1538. XI.

im. výb. zpr. t. 5388 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1554. XI.

im. výb. zpr. t. 5389 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1555. XI.

im. výb. zpr. t. 5390 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1556. XI.

Řeč v rozpravě:

o im. záležit. dr. Schollicha (zpr. t. 4661); objasňuje praxi imunit. výboru.

280, 26. VI. 1924; 1133. IX.

při projednávání zpr. im. výb. t. 4702 (im. G. Borovszkého), v níž vysvětluje postup im. výb.

330, 16. III. 1925; 1328. X.

Dotazy:

o nezákonném jednání a úřadování vrchního poštmistra Fornůska ve Vrbátkách na Moravě.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

 

KOPŘIVA František

XIII. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. vyšetřov. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na změnu názvu stanice železniční Uherské Hradiště na severní dráze Ferdinandově, t. 1072.

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

175, 29. XI. 1922; 1332. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

236, 30. XI. 1923; 1108. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.)

371, 6. X. 1925; 1264. XI.

 

KORLÁTH Endre, dr.

XXIII. voleb. kraj

mk

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Návrhy:

7 pozměňov. návrhů k osnově zák. o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 4773) k §§ 1, 2, 20, 22, 74, 122 a 249.

293, 25. IX. 1924; 2141-3. IX.

Řeč v rozpravě:

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

283, 10. IX. 1924; 1290. IX. (maď. 1316)

o sociálním pojištění zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1644. IX. (maď. 1744)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2131. IX. (maď. 2191)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 127. X. (maď. 170)

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 956. X. (maď. 980)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 223. XI. (maď. 271)

o státním rozpočtu pro rok 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 1007. XI. (maď. 1093)

Prohlášení:

učiněné jménem starousedlého rusínského obyvatelstva a zvláště Maďarů o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpatské Rusi u příležitosti projednávání zákona o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 429. IX. (maď. 471)

Interpelace:

naléhavá, o odcizení čtyř knih Komenského funkcionáři České akademie věd a umění v Praze ve prospěch národního českého jmění a kde jde tedy o národní čest,

t. 5392. 379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o křivdách způsobených obyvatelstvu města Těčova tím, že hranice státu nejsou dosud upraveny,

t. 4596/I. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4974/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o pronájmu velkotrafiky v Užhorodě,

t. 4596/II. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4799/IX. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o bídných dotacích učitelů církevních lidových škol v Podkarpatské Rusi,

t. 4596/III. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4974/II. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o sklárně ve Ferenczvölgyi v okolí obce Tačova,

t. 4793/IV. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 5042/XIII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o respektování menšinových práv obyvatelů rumunské národnosti v Podkarpatské Rusi,

t. 4892/XV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5090/VII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

Dotazy:

o zpětném převzetí do služby úředníka železničního Josefa Tótha ve Výloku.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o úpravě platů podúřednického a pomocného personálu ředitelství státních lesů v Buštině.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o poukázání pense vdově Iloně Barnákové, roz. Hájkové.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

o náhradě škod způsobených povodní obci Bykenic a o opravě cesty při této obci ležící, aby se zamezilo povodním.

267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o opožděném doručování týdeníku "Kárpátalji Magyar Gazda" v Tjačevu.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o jmenování Emmy Jacinové roz. Jungbauerové.

278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o propuštění hlídačů Jána Dána a Fraňa Patakyho.

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o pensi Josefa Botha, ředitele kanceláře v Kosině.

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o dvojím zdanění Štefana Szánta v Užhorodě a Fráni Tatze v Perečíně.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

v záležitosti punčochárny patřící úvěrnímu družstvu v Šarošorosi.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

v záležitosti úpravy platu malých dělníků buštinské a rahovské stát. pokladny.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

o provedení zákonů č. 287/1924 a 310/1924.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zvýšení pense četnického strážmistra Imricha Hadella.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o úpravě hranic v Tiačevu.

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil zpěvem maďarské národní hymny v kostele sv. Štěpána v Užhorodě)

272, 12. VI. 1924; 868. IX.

zpr. t. 4629; zprav. J. Mach;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1142-3. IX.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

272, 12. VI. 1924; 868. IX.

zpr. t. 4695; zprav. J. Maxian;

vydán: 319, 19. XII. 1924; 1051. X.

"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-KurPřihlásit/registrovat se do ISP