"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-Kur

KOŠEK Václav

IV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. socialisač. - soc. pol. a zásob.

Návrhy:

v příčině živelních pohrom v okresu novopackém, t. 36.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

na zmírnění následků živelní pohromy v okrese Mělnickém, t. 2749.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

na změnu zákona ze dne 27. června 1919, č. 373 Sb. z. a n., o doplnění sítě železniční stavbou drah místních, t. 3526.

139, 23. V. 1922; 415. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1179. IV.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2231. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2424. IV.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 671. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod.)

173, 24. XI. 1922; 1115. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2306. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

235, 29. XI. 1923; 1035. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1658. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce policie s demonstranty v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1156. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1140. XI.

Dotazy:

o dlouhotrvajícím nevyřizování podání stran.

26, 25. XI. 1920; 531. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o poskytnutí podpory občanům, poškozeným průtrží mračen v obcích Buřanech, Jablonci n. J., Třebíči, Zboři, Chlumku, Štěpanicích a Krzmoli.

141, 29. V. 1922; 5111. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o poskytnutí podpory z pokladny státní obcím na Mělnicku dne 2. srpna t. r. krupobitím a větrnou smrští postiženým.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o odmítnutí podpory v nezaměstnanosti dělníku H. Suchardovi v Lev. Olešnici.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o použití uhelného příplatku ředitelstvím báňského akciového spolku v Plzni (Skretova ul.).

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

že nebyla poskytnuta podpora nouzová v okresu novopackém a vysockém.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o stranickém rozhodování ministerstva školství a nár. osvěty o vyučování náboženství dítek školních v Brandově.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o bezcitném zacházení učitele J. Švece v Bezně s dětmi chudých dělníků.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o nepřístojném chování nádražního vrátného Aloise Šprachta v Turnově.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o učebné látce a osnově církve československé ve školách obecných a občanských.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

proč dosud příslušníky církve československý zabraný katolický kostel v Držkově není vrácen katolíkům.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

o rozloučení města. Železnice s osadou Těšínem.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

že neposkytnuty zákonné výhody bývalým legionářům, zaměstnancům u dřívější Buštěhradské dráhy.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o stranickém úřadování okresního školního výboru v Semilech.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu v obcích Opolany, Opolánky, Dobšice a Sány-Žehuň, okr. Král. Městec.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

o rozhodování okresního školního výboru v Turnově při urovnávání rozporů mezi školou a občanstvem, týkajících se náboženských odznaků ve škole v Dehtarech.

281, 4. IX. 194; 1173. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

proč byl horník-hlídač Ant. Cink dán do provise.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

o jednotném propočítání sazeb dopravních na místních drahách.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o stranickém postupu při jmenování úředníků u státních drah v Plzni.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o snižování katolického náboženství a zřízení církve katolické při t. zv. osvětových přednáškách ve vojsku.

323, 12. II. 1925; 1133. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o pomoci obyvatelstvu kraje Chudenického postiženého živelní katastrofou.

350, 25. VI. 1925; 337. XI.

o označení obcí v soudním okresu Mimoň pouze německými tabulkami.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o nedostatečném opatření u okr. soudu v Mimoni, aby obyvatelstvo české národnosti mohlo se u tohoto soudu domluviti státní řečí.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o disposicích vojenské správy pro vojenská cvičení u Vel. Boru.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o poskytnutí podpory okresu mnichovo-hradišťskému na stavbu mostu přes řeku Jizeru u Bakova.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o protizákonném tvoření oddělení pro vyučování náboženství římsko-katolickému na pětitřídní škole v Lázních Bělohradě.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o protizákonném opatření okresního školního výboru v Nové Pace ve příčině. vyučování katolickému náboženství na obecné škole v Újezdě Svatojánském.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o porušení zákona ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., okresním školním výborem v Jilemnici.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o redukci vyučování náboženství řím.-katolickému na obecné škole v Sendražicích.

372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o zamýšleném vybudování vodní nádrže u České Skalice.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

 

KOUDELKA Jan

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - soc. pol. - ústav. - ústav. práv. - zahran. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy na Kouřimsku, t. 209.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na novelisování zákona o výkupu dlouhodobých pachtů z 27. V. 1919, č. 318 Sb. z. a n., t. 570.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na znárodnění památných míst lipanských, t. 934.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

aby byl vydán zákon na převzetí velkostatků a majetku určeného v § 9 záborového zákona bez náhrady, t. 1981.

67, 19. V. 1921; 53. III.

aby město Kolín zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků, t. 1982.

67, 19. V. 1921; 53. III.

aby městu Českému Brodu navráceny byly statky jemu po bitvě bělohorské protiprávně za pokutu skonfiskované, t. 1997.

67, 19. V. 1921; 53. III.

aby zrušena byly zařízení ze dne 1. července 1868, č. 81 ř. z., a nařízení ze dne 15. července 1868, č. 98 ř. z., t. 2008.

67, 19. V. 1921; 53. III.

na vydání zákona o zřízení stálých odhadců ve věcech pozemkových, t. 2206.

68, 31. V. 1921; 141. III.

aby v Kolíně zřízen byl živnostenský soud, t. 2748.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, t. 3435.

130, 28. III. 1922; 13. V.

aby byl vydán zákon o ubytování zaměstnanců zeměděl. podniků, t. 3449.

133, 31. III. 1922; 178. V.

o organisaci hospodářských škol lidových, t. 3964.

185, 6. II. 1923; 2113. VI.

na vydání zákona o placené dovolené pro dělnictvo, t. 4029.

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

na vydání zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku pozemkového, t. 5178.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 10.

83, 5. VIII. 1921; 1066. III.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se úpravy bojiště u Lipan a přístup k němu, jakož i k mohyle lipanské.

28, 1. XII. 1920; 812. II.

k osnově zák. o státním příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se úpravy Labe v místech od Přelouče ke Kolínu.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

k osnově zákona o změně ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zeměděl. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zák. o úpravě užívání pozemků na Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení pachtýřského zákona.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 164 (im. J. Patzela).

10, 19. VI. 1920; 531. I.

im. výb. zpr. t. 1598 (im. K. Čermaka).

59, 3. III. 1921; 2451. II.

im. výb. zpr. t. 1599 (im. O. Hillebranda).

59, 3. III. 1921; 2452. II.

zeměd. výb. zpr. t. 2225 (státní příspěvek na nouzové práce na moravských vodotocích).

71, 12. VII. 1921; 363-4. III.

im. výb. zpr. t. 2184 (im. Fr. Windirsche).

73, 15. VII. 1921; 515. III.

zahran. výb. zpr. t. 3244 (zrušení úřadu pro zahraniční obchod).

106, 9. XII. 1921; 1476. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3281 (přistoupení R. Č. k mezinárod. úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané v Římě).

119, 12. I. 1922; 2049. IV.

im. výb. zpr. t. 3397 (im. J. Kříže).

129, 27. I. 1922; 2746. IV.

im. výb. zpr. t. 3398 (im. J. Hakena).

129, 27. I. 1922; 2747. IV.

im. výb. zpr. t. 3703 (im. A. Remeše).

150, 21. VI. 1922; 1185. V.

zeměd. výb. zpr. t. 3770 (novelisace zákona o obnově drobných zemědělských pachtů).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1628, 1630. V.

im. výb. zpr. t. 3815 (vyzvědačská aféra dr. Baerana).

162, 27. X. 1922; 323, 331. VI.

im. výb. zpr. t. 3842 (im. E. Hausmana).

167, 14. XI. 1922; 430. VI.

im. výb. zpr. t. 3837 (im. A. Kubála).

167, 14. XI. 1922; 431. VI.

im. výb. zpr. t. 3838 (im. M. Tomika).

167, 14. XI. 1922; 431. VI.

im. výb. zpr. t. 3839 (im. V. Čundrlíka).

167, 14. XI. 1922; 431. VI.

im. výb. zpr. t. 3840 (im. M. Tomika).

167, 14. XI. 1922; 432. VI.

im. výb. zpr. t. 3841 (im. J. Chalupníka).

167, 14. XI. 1922; 432. VI.

im. výb. zpr. t. 4108 (im. dr. Kubiše).

205, 27. IV. 1923; 275. VII.

im. výb. zpr. t. 4130 (im. Dan. Ertla).

211, 12. V. 1923; 385. VII.

im. výb. zpr. t. 4132 (im. J. Oktavce).

211, 12. V. 1923; 386. VII.

zeměd. výb. zpr. t. 4204 (zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

217, 28. VI. 1923; 563, 569. VII.

zahran. výb. zpr. t. 4839 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi R. Č. a král. Italským, podepsaná dne 23. III. 1921 v Římě).

293, 25. IX. 1924; 2160. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4871 (změna zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

293, 25. IX. 1924; 2167, 2186. IX.

im. výb. zpr. t. 4945 (im. J. Dubického).

314, 15. XII. 1924; 912. X.

zahran. výb. zpr. t. 5229 (prozatímní obchodní dohoda mezi R. Č. a republikou Řeckou z 8. IV. 1925).

355, 9. VII. 1925; 454. XI.

im. výb. zpr. t. 4949 (im. H. Tausika).

358, 10. VII. 1925; 510. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5332 (obchodní a plavební úmluva mezi R. Č. a Švédskem z 18. IV. 1925).

366, 29. IX. 1925; 756. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5365 (poplatky za úřední výkony čsl. zastupitelských úřadů).

378, 15. X. 1925; 1548, 1550. XI.

Řeč v rozpravě:

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2710. II.

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního personálu.

74, 19. VII. 1921; 644. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1216. VI.

o změně. zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1368. VIII.

o úpravě užívání pozemků na Podkarpat. Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937).

311, 10. XII. 1924; 830. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 200. XI.

Interpelace:

naléhavá, o stávce lékařů v nemocenských pokladnách,

t. 2450. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

odpov. t. 3073. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

ve věci neslýchaného jednání vrch. správy panství Lichtensteinských a v záležitosti ničení uměleckých památek zabraného zámku Koloděje,

t. 137. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 489. 14, 26. X. 1920; 28. II.

ve věci sestavování seznamů porotců podle zákona z 23. V. 1919, č. 278 Sb. z. a n.,

t. 333. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 668, 16, 4. XI. 1920; 47. II.

v záležitosti železničních neštěstí v Čes. Brodě a stavby nádraží v Čes. Brodě a v Kolíně,

t. 329. 14, 26. X. 1920; 22. II.

v záležitosti přídělu uhlí pro deputátníky zemědělských podniků,

t. 326. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 533. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o monarchistické oslavě narozenin Jana Lichtensteina v Kounicích,

t. 672. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

jak se provádí zákon ze dne 17. XII. 1919 o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov,

t. 1490. 56, 17. II. 1921; 2264. II.

odpov. t. 2201. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o vyplácení podpor v nezaměstnání demobilisovaným vojínům,

t. 1767. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2245. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o právním poměru rodu Lichtensteinského k republice Českoslov.,

t. 1873. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o škodách, způsobených zvěří na zemědělské úrodě,

t. 2294. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3221/XIV. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o činnosti Hugo Stinnesa v Československé republice,

t. 2750. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3221/V. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o ohroženém chovu dobytka katastrofálním nedostatkem píce,

t. 2885. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/I. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o konfiskaci časopisu "Středočeské Hlasy" v Kolíně,

t. 3917/XIII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4045/IX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o konfiskační praxi censurních orgánů tiskových, zejména v Hoře Kutné,

t. 4178/VIII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4266/IV. 229, 22. XI. 1923; 34. VIII.

v záležitosti konfiskace časopisu "Sociálně-demokratické Podvysocko" v Hoře Kutné,

t. 4596/VII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/IX. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

Dotazy:

ve věci uvolnění zboží zabaveného v Kolíně.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o neoprávněném přidělování tabákových prodejen.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o vyplácení nestejného čestného a stravného členům okres. školních výborů.

112, 19. XII. 1921; 1718. IV.

o nezákonném a nepřípustném jednání okresního školního inspektora Josefa Chmelaře a jeho pomocníka Karla Kříže na okr. školním úřadě v Kolíně.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o zpronevěrách a zneužití moci úřední ministerským radou dr. R. Fiedlerem, přednostou presidia Státního pozemkového úřadu.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

o poměrech v nádražní restauraci v Pečkách n. dr.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o nálezu okr. politické správy v Českém Brodě ze dne 25. srpna 1923, č. 30.394, proti občanům v Srbíně.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o vodních záplavách na středním Labi a o související s tím úpravě středního Labe.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 242, 22. V. 1925; 114. XI.

o zrušení poplatků za ohlašování veřejných schůzí.

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

odpov. 337, 31. III. 1925; 5. XI.

o živelní pohromě na okresech Čes. Brod, Černý Kostelec, Kouřím, Kolín, Kutná Hora, Uhlíř. Janovice a Říčany.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

že šablonovitým rušením hostinských živností ničí se spolkové a organisační hnutí.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

že se nevyplácejí peníze, zadržené při kolkování.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o stavbě nádraží v Kolíně a Čes. Brodě.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o revisi tabáční prodejny v Limuzích u Českého Brodu.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o zneužívání komisariátu státního pozemkového úřadu v Kolíně k stranicko-politické agitaci.

303, 21. XI. 1924; 443. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o nezákonném postupu okres. politických správ při tak zvané péči o památky a krásy krajinné.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o nezákonném zasahování okres. správy politické v Kolíně do práv obecní samosprávy pro stranění katolické církvi.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kutné Hoře (přestupek proti bezpečnosti cti)

40, 11. I. 1921; 1577. II.

zpr. t. 2599; zprav. dr. Markovič;

nevydán 89, 21. X. 1921; 212. IV.

ministerstva vnitra (přestupek doprav. řádu želez. podle § 96 pat. ze dne 16. listopadu 1851, č. 1 ř. z. z r. 1852)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3850; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 177, 7. XII. 1922; 1532. VI.

kraj s. v Hoře Kutné (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 a 493 tr. z., jehož se dopustil jako zodpovědný redaktor časop. "Středočeské Hlasy" v Kolíně)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

 

KOUTNÝ Tomáš

XIII. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - ústav. práv. - zahran. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci malozemědělcům a domkářům z Moravského Slovácka, postiženým živelní pohromou, t. 4177.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

na poskytnutí okamžité podpory krajům postiženým živelními pohromami, jakož i prostředků k omezení dalších pohrom, t. 5179.

363, 22. IX. 1925; 610. XI.

22 pozměňov. návrhů k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364) k §§ 1, 3, 5-8, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30-32, 34, 36, 37 a 41.

378, 15. X. 1925; 1579-80. XI.

Resoluce:

3 resol. k osnově zák. o změně jedn. řádu poslan. sněm. (zpr. t. 3391), týkající se platů ministrů a presidenta R. Č. a revise železnič. volných lístků.

127, 26. I. 1922; 2626. IV.

Řeč v rozpravě:

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2614. IV.

o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1565. XI.

Interpelace:

naléhavá, o persekučním přeložení podúředníka tabákové továrny v Hodoníně Müllera na denunciaci agrárního poslaneckého klubu,

t. 4113. 205, 27. IV. 1923; 281. VII.

odpov. t. 4120. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

stran persekuce nekompromisního socialismu na Ostravsku,

t. 777. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1418. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o rozpuštění obec. zastupitelstva v Hodoníně,

t. 1232. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o stálém konfiskování časopisu "Slovácko",

t. 1778. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2419. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o pronásledování československých státních příslušníků v Jugoslavii,

t. 2796. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

odpov. t. 3021. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o konfiskační praxi,

t. 3351/XVII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o protizákonném jednání náměstka předsedy zemského výboru na Moravě prof. Drobného,

t. 4157/VI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4333/XIII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o tyfové epidemii v Baťově továrně na obuv ve Zlíně,

t. 4885/II. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XXIII. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

Dotazy:

o podpoře v nezaměstnanosti pro skláře v Jaronovicích.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o protizákonném stavu správy obce Lužic u Hodonína.

294, 30. X. 1924; 3. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Uher. Hradišti (zločin podle § 58, lit. b), c) trest. zák.)

58, 1. III. 1921; 2389. II.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

kraj. s. v Uher. Hradišti (přestupek § 4 zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

zpr. t. 4461; zprav. J. Rouček;

vydán: 250, 26. III. 1924; 174, 175. IX.

okr. s. ve Zlíně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí dne 15. února 1925 na schůzi ve Zlíně)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5298; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1528. XI.

okr. s. v Moravské Ostravě (přestupek podle § 312 tr. z., jehož se dopustil výrokem v Moravské Ostravě dne 4. dubna 1925)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

žád. odvolána 361, 18. IX. 1925; 569. XI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 279, § 283 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z., jichž se dopustil výroky dne 4. dubna 1925 v Mor. Ostravě)

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

okr. s. v Hodoníně (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n., a pro přestupek podle § 2 zák. shromažďovacího, jichž se dopustil 19. května 1925 v Hodoníně)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5383; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1537. XI.

Volán k pořádku:

128, 27. I. 1922; 2671. IV.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 5 schůzí. 128, 27. I. 1922; 2674. IV.

na dobu 10 schůzí. 194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-KurPřihlásit/registrovat se do ISP