"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-Kur

KŘÍŽ Josef

XIX. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - soc. pol. a stát. zříz.

Stal se členem klubu K

177, 7. XII. 1922; 1533. VI.

Vystoupil z klubu K a stal se členem klubu Kn

342, 22. V. 1925; 108. XI.

Návrhy:

na okamžité vypracování projektu stavby dráhy Tisovec Muráň v župě gemerské na Slovensku, t. 193.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na zřízení čekárny pro cestující na osobní zastávce Lískovec na trati Vrůtky-Lučenec na Slovensku, t. 931.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na zrušení dovozních cel na poživatiny, sloužící výživě pracujících, t. 4976.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

Resoluce:

k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 553. II.

2 resol. k osnově zák. o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147), týkající se znovupřijetí propuštěných zaměstnanců do služeb drážních a poskytnutí jim dostatečné lhůty k ovládnutí služebního jazyka.

213, 14. V. 1923; 457, 458. VII.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům, (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 544. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2303. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2402. II.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1657. VI.

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 436. VII.

213, 14. V. 1923; 436. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

235, 29. XI. 1923; 1017. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

305, 25. XI. 1924; 590. X.

o státně-zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 942. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 215. XI.

Prohlášení:

jménem klubu Kn, jímž protestuje proti zamýšlené úpravě platů stát. zaměstnanců.

362, 18. IX. 1925; 601. XI.

Interpelace:

naléhavá, o trestním stíhání a šikanování železničních zaměstnanců, kteří uposlechli výzvy svých organisací na zahájení 2hodinné manifestační stávky v den 1. května a o hromadném přesazování železničních zaměstnanců na jiná služební místa,

t. 4137. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 4160. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

naléhavá, o přesazování železničních zaměstnanců z důvodů národnostních,

t. 4329. 239, 10. XII. 1923; 1268. VIII.

odpov. t. 4500/XII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

naléhavá, o neprodlené novelisaci zákona z 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4496. 250, 26. III. 1924; 175. IX.

odpov. t. 4612/XIV. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

o nepřístojnosti při osobní dopravě na Košicko-Bohumínské dráze,

t. 60. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 366. 14, 26. X. 1920; 26. II.

ohledně nevyplacení služeb. požitků vyplývajících ze zákona ze 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., zaměstnancům Košicko-Bohumínské dráhy,

t. 93. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

odpov. t. 382. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran nesprávného zařazení poštovních zaměstnanců při poštov. úřadě v Ružomberku,

t. 96. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 372. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran nesprávného postupu proti dělnictvu, zaměstnanému u lesní správy v Liptovském Hrádku na Slovensku a neuznávání organisace a důvěrníků,

t. 227. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 520. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o bytových poměrech zaměstnanců ředitelství stát. drah Praha-Jih,

t. 4256/II. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4395/XXII. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o nepřístojnostech a šikanování železničních zaměstnanců přednostou stanice Cyrilem Jaskovem v Užhorodě a propuštění železničních dělníků v Čopu, odboru pro udržování dráhy v Berehově (Beregsás) na Podkarpatské Rusi,

t. 4256/III. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

o prodlužování pracovní doby železničních zaměstnanců kategorií staničních a jízdních,

t. 4354/IV. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4395/VIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o dodatečném předpisování daní z příjmu železničním zaměstnancům za minulá léta 1919-1922,

t. 4462/XIV. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

odpov. t. 4746/IV. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o vyplácení doživotní renty železničním erárem nezletilé M. Skvrnové ze Sendražic v okr. jaroměřském,

t. 4551/XV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/XXII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o vyplácení doživotní renty železničním erárem Marii Skvrnové ze Sendražic z okresu jaroměřského,

t. 4926/II. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5051/I. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

Dotazy:

o omezení kompetence vojenského ředitelství na Slovensku.

3, 2. VI. 1920; 32. I.

o zabraňování vykonávati funkce členům okres. hospodářských rad, jež jsou železnič. zřízenci, úřady železničními.

28, 1. XII. 1920; 725. II.

o propouštění dělníků v Kralupech.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o zrušení existenčních přídavků pro nižší kategorie státních zaměstnanců na Slovensku.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o vypovídání železničních zaměstnanců Košicko-Bohumínské dráhy v Žilině županským úřadem v Trenčíně.

57, 18. II. 1291; 2361. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

stran nedoplaceného služného Petru Bujoku, dozorci výměn v Šumberku ve Slezsku z doby plebiscitu na Těšínsku.

173, 24. XI. 1922; 1117. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o poškozování zaměstnanců dílen Pražsko-Bubenských.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem, k návrhu sen. Karla Berana a redaktora Viléma Brodeckého)

107, 15. XII. 1921; 1515. IV.

zpr. t. 3397; zprav. J. Koudelka;

vydán: 129, 27. I. 1922; 2746-7. IV.

okr. s. pro přestupky v Praze (urážka na cti contra Müller)

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 15, č. 3, § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle § 300 tr. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 14. srpna 1924 v Mor. Ostravě)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4992; zprav. Fr. Modráček;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 373. XI.

Volán k pořádku:

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.

 

KUBÁL Andrej

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - inic. - rozp. - - soc. pol. - ústav. práv. - zásob. zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení XIV z. čl. z r. 1914 o tisku, t. 1263.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

Interpelace:

o zabavení letáku trnavské skupiny spolku grafických dělníků na Slovensku,

t. 4596/XI. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/X. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (zločin pobuřování podle § 172, odst. 1. a 2. tr. z., a § 19 zák. čl. LXIII z r. 1912)

90, 26. X. 1921; 242. IV.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 1. tr. z.)

159, 24. X. 1922; 1. VI.

zpr. t. 3837; zprav. J. Koudelka;

nevydán 167, 14. XI. 1922; 431. VI.

okr. s. v Trnavě (urážka na cti ca kaplan Raška z Trnavy)

219, 30. X. 1913; 21. VIII.

zpr. t. 4577; zprav. J. Mach;

vydán: 272, 12. VI. 1924; 908. IX.

okr. s. v Trnavě (přečin urážky na cti ca dr. Plachlo).

281, 4. IX. 1924; 1185. IX.

zpr. t. 4850; zprav. J. Konečný;

nevydán 330, 16. III. 1925; 1327. X.

 

KUBÍČEK Josef, dr.

III. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V, 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - práv. - rozp. socialisač. - soc. pol. a ústav. práv.

Přestal býti členem klubu A.

201, 17. IV. 1923; 31. VII.

Vzdal se posl. mandátu 27. IV. 1923.

206, 3. V. 1923; 285. VII.

Za něho nastoupil Valášek Jan.

Návrhy:

na ochranu existence úřednictva a dělnictva na velkostatcích státem zabraných, t. 932.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na rychlou odpomoc bytové nouzi, t. 1009.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na doplnění zák. ze dne 6. II. 1920, č. 117 Sb. z. a n., o zavedení a vybírání obecních platů a dávek obcí hlav. města Prahy, t. 1373.

48, 27. I. 1921; 1835. II.

na ochranu a zvelebování chovu domácího zvířectva, t. 3974.

185, 6, II. 1923; 2113. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi - na doplnění § 3 (zpr. t. 3246).

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 371. I.

9, 18. VI. 1920; 394. I.

k fin. zák. pro r. 1921, týkající se činnosti revisního odboru ministerstva financí (zpr. t. 830).

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k osnově zák. o změně ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci, týkající se § 1154 b) všeob. obč. zák. (t. 721).

38, 19. XII. 1920; 1560. II.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. ke zpr. t. 860 (děti v cizí péči a děti nemanželské).

32, 14. XII. 1920; 1309. II.

im. výb. ke zpr. t. 891 (im. A. Chlebounové).

32, 14. XII. 1920; 1312. II.

výboru k prozkoumání činnosti Stálého výboru, ke zpr. t. 560 (příl. B, E, F, G, H).

35, 17. XII. 1920; 1443. II.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 1441 (omezení práva stěhovacího).

51, 4. II. 1921; 2089. II.

im. výb. ke zpr. t. 1597 (im. dr. Ed. Beneše).

59, 3. III. 1921; 2450. II.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 1709 (ochrana existence úředníků a dělníků velkostatků státem zabraných).

62, 10. III. 1921; 2513. II.

soc. pol. výboru ke zpr. t. 2097 (ochrana dětí v cizí péči a dětí nemanželských).

69, 24. VI. 1921; 200. III.

práv. výb. ke zpr. t. 2041 (prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství).

73, 15. VII. 1921; 527. III.

práv. výb. ke zpr. t. 2530 (užití 5 % zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921).

74, 19. VII. 1921; 581. III.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 2098 (zabírání budov pro účely veřejné).

74, 19. VII. 1921; 588. III.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 3290 (upravení výhod státním a jiným veřej. zaměstnancům, poskytnutých z důvodů mimořádných poměrů).

110, 16.-17. XII. 1921; 1600. IV.

soc. pol. výb. ke zpr. t. 3751 (změna některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských).

154, 24. VI. 1922; 1342. V.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113),

8, 16. VI. 1920; 363. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830, skup. fin.),

28, 1. XII. 1920; 819. II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572),

56, 17. II. 1921; 2297. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. fin.),

96, 22. XI. 1921; 815. IV.

o naléhavých interpelacích ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.); vysvětlení o úpadku banky Bohemie,

201, 17. IV. 1923; 58. VII.

2 řeči ve vlastní imunitní záležitosti zpr. t. 4107 (zločin podvodu, event. zpronevěry),

205, 27. IV. 1923; 270, 274. VII.

(vzdal se slova jako zvolený generální řečník v rozpravě o ochraně nájemníků, zpr. t. 3518),

138, 6. IV. 1922; 354. V.

Interpelace:

týkající se bezodkladné repatriace ruských zajatců z tábora v Josefově,

t. 705. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1545. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o jednání Státního pozemkového úřadu ve věci dlouholetých pachtýřů v Říkově, okres Česká Skalice,

t. 2142. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 3425/XIV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o nedostatečném provádění výkupu dlouholetých pachtů na velkostatku novoměstském pro neschopnost okresního soudce Filsaka v Novém Městě n. M.,

t. 2147. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2901. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o neodkladném vyšetření škod a finanční pomoci obyvatelstvu východní části okresu opočenského, postiženého krupobitím,

t. 2932. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XXVII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

ohledně pomoci pro pohořelé v Mezilesí u Nov. Města n. M.,

t. 2933. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XXVI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o nynějším hospodářském stavu v zastupitelském okresu Novoměstském n. Metují,

t. 3954/II. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4974/VIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

ve věci stálého odkladu úpravy řeky Metuje, jejíž stržený břeh působí nenahraditelné škody majitelům zemědělských pozemků u Bělovsi u Náchoda,

t. 4031/I. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

Dotazy:

stran vybudování nádražní čekárny ve Starkoči u Jaroměře.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze-(zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z., eventuelně zpronevěry podle § 183 tr. z.)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

zpr. t. 4107; zprav. J. Mach;

vydán: 205, 27. IV. 1923; 270-275. VII.

 

KUBIŠ Robert, dr.

XVII. voleb. kraj

LS

Nastoupil za Kmeťko Karla, dr., jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 123, 20. I. 1922; 2243. IV.

Byl členem výb. bran. - imunit. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

aby zpr. im. výb. t. 4708 (im. Fl. Tománka) byla vrácena výboru zpět k novému projednání.

328, 12. III. 1925; 1307. X.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se memoranda sdružení slovenských odborových organ. z 9. IX. 1923.

235, 29. XI. 1923; 1068. VIII.

k osnově zák. o témž předmětu, týkající se směrnic při censurování novin.

236, 30. XI. 1923; 1159. VIII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4331 (im. dr. Jurigy).

240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

im. výb. zpr. t. 4332 (im. dr. Jurigy, A. Hlinky a Fl. Tománka).

240, 11. XII. 1923; 1314. VIII.

im. výb. zpr. t. 4356 (im. dr. Jurigy).

248, 18. III. 1924; 107. IX.

im. výb. zpr. t. 4491 (im. A. Hlinky).

255, 3. IV. 1924; 268. IX.

im. výb. zpr. t. 4492 (im. dr. Gažíka).

255, 3. IV. 1924; 268. IX.

im. výb. zpr. t. 4493 (im. A. Hlinky).

255, 3. IV. 1924; 269. IX.

im. výb. zpr. t. 4528 (im. A. Hlinky).

259, 9. IV. 1924; 465. IX.

im. výb. zpr. t. 4529 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

259, 9. IV. 1924; 465. IX.

im. výb. zpr. t. 4531 (im. Fl. Tománka).

259, 9. IV. 1924; 465. IX.

im. výb. zpr. t. 5432 (im. A. Hlinky).

259, 9. IV. 1924; 466. IX.

im. výb. zpr. t. 4530 (im. dr. Jurigy).

264, 16. IV. 1924; 706. IX.

im. výb. zpr. t. 4533 (im. A. Hlinky).

264, 16. IV. 1924; 706. IX.

im. výb. zpr. t. 4554 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

266, 27. V. 1924; 770. IX.

im. výb. zpr. t. 4555 (im. dr. Gažíka).

266, 27. V. 1924; 770. IX.

im. výb. zpr. t. 4556 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

266, 27. V. 1924; 771. IX.

im. výb. zpr. t. 4848 (im. Št. Onderčo).

328, 12. III. 1925; 1308. X.

im. výb. zpr. t. 5194 (im. J. Sopko).

351, 1. VII. 1925; 375. XI.

im. výb. zpr. t. 5123 (im. dr. Labaje).

355, 9. VII. 1925; 469. XI.

im. výb. zpr. t. 5125 (im. N. Sedorjaka).

358, 10. VII. 1925; 511. XI.

im. výb. zpr. t. 5266 (im. H. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1527. XI.

im. výb. zpr. t. 5268 (im. I. Mondoka).

377, 14. X. 1925; 1527. XI.

Řeč v rozpravě:

o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku (zpr. t. 3735).

156, 26. VI. 1922; 1466. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

174, 28. XI. 1922; 1182. VI.

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1968. VI.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 4108).

205, 27. IV. 1923; 275. VII.

o imunit. zálež. A. Hlinky (zpr. t. 4574); kritisuje praxi imunit. výb.

274, 17. VI. 1924; 978. IX.

o zpr. im. výb. t. 4708 (im. Fl. Tománka), v níž kritisuje imunitní praxi v posl. sněm.

328, 12. III. 1925; 1306. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1033. XI.

Interpelace:

o přibírání nových českých sil k poště,

t. 4636/IV. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4799/IV. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914, kvalifikovaný podle § 3, bod 1. a 2., spáchaný tiskem v časopisu "Slovák")

133, 31. III. 1922; 147. V.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin po mluvy tiskem ca dr. Brežný)

198, 23. III. 1923; 10. VII.

zpr. t. 4108; zprav. J. Koudelka;

vydán: 205, 27. IV. 1923; 275-6. VII.

okr. s. v Žilině (urážka na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. J. Brežný)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4737; zprav. dr. Mazanec;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 394. XI.

sedrie v Trenčíně (podezřelý z přečinu násilí proti vrchnosti podle § 4, odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a přestupku podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879).

228, 21. XI. 1923; 349. VIII.

zpr. t. 4775; zprav. V. Dyk;

vydán: 319, 19. XII. 1924; 1052-4. X.

sedrie v Báňské Bystřici (zločin násilí proti vrchnosti podle § 2, odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a kvalif. podle § 3, odst. II. téhož zákona)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4742; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 307, 27. XI. 1924; 776. X.

sedrie v Trenčíně (přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 5000; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 394. XI.

okr. s. v Žilině (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Josef Krupec),

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zpr. t. 5248; zprav. J. Mach;

nevydán 372, 7. X. 1925; 1356. XI.

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2 zák. č. 308 Sb. z. a n., jichž se dopustil výkřiky na shromáždění dne 17. V. 1925 v Žilině)

367, 30. IX. 1925; 761. XI.

Volán k pořádku:

169, 17. XI. 1922; 618. VI.

174, 28. XI. 1922; 1190. VI.

280, 26. VI. 1924; 1129, 1130. IX.

"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-KurPřihlásit/registrovat se do ISP