"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-Kur

KAMELSKÝ Jan

IX. voleb. kraj

ND

Nastoupil za zemřelého Rašína Aloise dr.

Osvědč. posl. vydáno 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 16. VII.

Slib vykonal 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zásob. - zdrav. a živnost.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 4773 (živnostenský zákon pro Slovensko a Podkarpatskou Rus).

292, 24. IX. 1924; 2098. IX.

doslov 293, 25. IX. 1924; 2145. IX.

živnost. výb. zpr. t. 4935 (podřízení těžení živic obecnému zákonu hornímu).

311, 10. XII. 1924; 836. X.

Řeč v rozpravě:

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201).

217, 28. VI. 1923; 585. VII.

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1362. VIII.

o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367).

249, 20. III. 1924; 125. IX.

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 161. IX.

o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (zpr. t. 4831).

286, 16. IX. 1924; 1434. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2040. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1924; 616. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1433. X.

 

KAMINSKÝ Josef, dr.

XXIII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Ščereckého Vasila, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 261, 14. IV. 1924; 507. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 261, 14. IV. 1924; 508. IX.

Byl členem výb. ústav. práv.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.)

303, 21. XI. 1924; 459. X. (rusky 494)

Žádost ve věcech imunity:

soud. stolice v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Braščajko)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4956; zprav. K. Moudrý;

nevydán 329, 12. III. 1925; 1316. X.

okr. s. v Užhorodě (přečin urážky na cti podle § 1 a § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vološín a dr. Braščajko (schůze 25. listopadu 1923 v Užhorodě)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4958; zprav. K. Moudrý;

nevydán 349, 23. VI. 1925; 328. XI.

okr. s. v Užhorodě (přestupek podle § 46 tr. zák. o přestupcích ca dr. Králik)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 5002; zprav. O. Hvizdák;

vydán: 338, 31. III. 1925; 14. XI.

předsednictva soud. stolice v Užhorodě (přečin utrhání a ublížení na cti tiskem podle §§ 1, 2, 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Vološín)

350, 25. VI. 1925; 338. XI.

 

KARLOVSKÝ Michal

XVII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Hálka Ivana dr., jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 16. VII.

Slib vykonal 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Byl členem výb. imunit. - inic. - soc.-pol. - ústav. práv. - zásob. - zeměd. a živnost.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

2 resol. k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zák. též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah a podpory instituce "Sociál. ochrana stát. zaměstn."

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 4552 (užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

264, 16. IV. 1924; 692, 703, 706. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hl. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy před vrchností podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Leopold Liechtenstein)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4489; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 253, 1. IV. 1924; 247. IX.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin urážky na cti podle § 2 kvalif. podle § 40, odst. 2. zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přečin pomluvy před vrchností podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil proti Aloisu Bozlojovi, řediteli učitel. ústavu ve Štubnianských Teplicích

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4452; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 250, 26. III. 1924; 174. IX.

Volán k pořádku:

223, 6. XI. 1923; 189. VIII.

 

KARPÍŠKOVÁ Betty

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členkou výb. bran. - kult. - soc.-pol. - ústav. práv. - vyšetřov. - zásob. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na vydání zákazu přimíchávání bobové mouky do chlebové mouky z obilí ušlechtilého, t. 196.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

jímž se upravuje zákonem zaměstnání žen v živnosti hostinské při obsluze hostů i pokojů (číšnic a pokojských), t. 1412.

50, 14. II. 1921; 2055. II.

aby byl vydán zákon, jímž se zřizují stálé prakticky výchovné kursy pro ženy, t. 2262.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

Resoluce:

k osnově zák. o reorganisaci odborného dívčího školství (zpr. t. 3395), týkající se lidových kursů bezplatných pro dívky.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 4838 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a Islandem z 8. V. 1924).

355, 9. VII. 1925; 453. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1160. IV.

o reorganisaci dívčích odborných škol a úpravě poměrů učitelstva na těchto školách (zpr. t. 3395).

128, 27. I. 1922; 2680. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

174, 28. XI. 1922; 1259. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2339. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

233, 28. XI. 1923; 814. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1654. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.)

370, 5. X. 1925; 1133. XI.

Dotazy:

o nepřístojném počínání katechety Kulače v Kolíně.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o zatajování daně z obratu nesvědomitými obchodníky.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

o vypovídání žen zaměstnaných v léčebném ústavě v Kroměříži z důvodu, že se provdaly.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

v záležitosti reformy porodnické pomoci.

278, 25, VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

 

KASÍK Emil

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na zřízení místní dráhy Žichovice, Rábí, Kašperské Hory, Vimperk, t. 354.

14, 26. X. 1920; 13. II.

Resoluce:

k osnově zákona o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726), týkající se zřízení referátu pro vystěhovalectví žen.

154, 24. VI. 1922; 1336. V.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 1745 (nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu).

71, 12. VII. 1921; 344. III.

rozp. výb. zpr. t. 2830, podpora v nezaměstnanosti (t. 2523, 2135).

85, 6. VIII. 1921; 1238. III.

rozp. výb. zpr. t. 3243 (zdravotní přirážka a veřejný fond pro podporu nemocnic v R. Č.).

106, 9. XII. 1921; 1488. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3257 (vyplácení drahotních přídavků pro r. 1922 k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle nařízení z 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n.).

108, 15. XII. 1921; 1526. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3258 (prodloužení platnosti zákona o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

109, 16. XII. 1921; 1555. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3289 (úprava výplaty drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro r. 1922).

112, 19. XII. 1921; 1736. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3291 (změna a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců).

114, 20. XII. 1921; 1801. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 3169 (zákon o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým).

120, 13. I. 1922; 2095. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 3487 (zákon o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické).

142, 30. V. 1922; 624. V.

rozp. výb. zpr. t. 3698 (stanovení spotřební dávky z tabáku, sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových).

150, 21. VI. 1922; 1175. V.

rozp. výb. zpr. t. 3726 (zákon o potírání pohlavních nemocí).

154, 24. VI. 1922; 1327, 1336. V.

rozp. výb. zpr. t. 3744 (doplnění a uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní).

155, 26. VI. 1922; 1425. V.

rozp. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obecních a obvodních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1450. V.

rozp. výb. zpr. t. 3912 (další výplata drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním na Hlučínsku).

178, 12. XII. 1922; 1542. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3913 (prodloužení, změny a doplnění ustanovení zákonů o požitcích válečných poškozenců).

178, 12. XII. 1922; 1544. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3915 (úprava vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců).

178, 12. XII. 1922; 1553, 1560. VI.

Řeč v rozpravě:

o všeobecné dani z převodu statku, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 850. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1064. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 710. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1427. X.

o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravot. ústavu R. Č. (zpr. t. 5278).

360, 15. VII. 1925; 546. XI.

Interpelace:

že lékaři odpírají očkovati, t. 2293.

69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2964. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

 

KAUFMANN Franz

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc. pol. a zásob.

Návrhy:

stran vojenského ubytování, t. 3730.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1518. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se § 10.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 172.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 25 a).

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. XIII.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. k o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 14.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 7.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 5. k

202, 19. IV. 1923; 157. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164-5. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 15.

245, 19. XII. 1923; 1632. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 4.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 7.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 2.

176, 5. XII. 1922; 1472. VI.

event. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 12.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830, skup fin.), týkající se rozpuštění legionář. pluků, zvýšení náhrady obcím za ubytování vojska a změny zákona o četnictvu.

28, 1. XII. 1920; 806, 807. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se zlepšení existenč. poměrů telefonních a o telegrafních dělníků a zajištění zásobování obyvatelstva masem.

31, 4. XII. 1920; 1231, 1241. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281. IV.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se podání podrobné zprávy o výdajích na mobilisaci a dosazení kontrolora hospodářských podniků min. N. O.

175, 29. XI. 1922; 1384. VI.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o válečných poškozencích.

236, 30. XI. 1923; 1161. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

28, 1. XII. 1920; 760. II. (něm. 867)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 812. IV. (něm. 858)

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2220. IV. (něm. 2237)

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 645. V. (něm. 695)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 402. VI. (něm. 436)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1123. VIII. (něm. 1232)

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 5014).

319, 19. XII. 1924; 1042. X. (něm. 1059)

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) a o svátcích a památných dnech R. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1519. X. (něm. 1558)

Interpelace:

o neoprávněném střílení ostrými náboji na veřejných cestách,

t. 3785/I. 159, 24. X. 1922, 41. VI.

odpov. t. 3940/X. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o shánění německých dětí pro českou menšinovou školu v Údlicích, okrese chomůtovském a vůbec o návštěvě českých menšinových škol dětmi německé národnosti,

t. 4354/III. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 5168/XXI. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o nezákonitém postupu četníků za stávky kovodělníků,

t. 5201/X. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Ústí n. L. (obžaloba Fr. Baumheira v Kramlu č. 74 pro urážku na cti)

67, 19. V. 1921; 52. III.

žád. odvolána. 118, 10. I. 1922; 1986. IV.

okr. s. v Chomůtově (rušení úředních výkonů)

80, 3. VIII. 1921; 967. III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti tiskem proti Janu Bachheiblovi článkem "Hakenkreuz und Sowjetstern", uveřejněným v č. 8 časopisu "Volkszeitung" ze dne 9. ledna 1925)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5406; zprav. J. Aster;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1606. XI.

"K" resp. Kad-Kaf "K" resp. Kai-Kal "K" resp. Kam-Kau "K" resp. Kei-Kir "K" resp. Kle-Kni "K" resp.Kon-Kor "K" resp. Kor "K" resp. Kos "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Kov-Kra "K" resp. Kre-Kře "K" resp. Kře-Kří "K" resp. Kří-Kub "K" resp. Kuč-KurPřihlásit/registrovat se do ISP