Sněmovní tisky
Ing. Jaroslav Kytýr - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 32/0 Novela z. o daních z příjmů Senátní návrh zákona Schváleno, 174/2018 Sb.
 313/0 N.z. o změně sídel některých státních úřadů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 443/0 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018Zpráva a jinéČtení
 464/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 465/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 534/0 Novela z. o archivnictví a spisové služběVládní návrh zákonaSchváleno, 416/2021 Sb.
 575/0 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celkůVládní návrh zákonaSchváleno, 35/2021 Sb.
 576/0 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.Vládní návrh zákonaSchváleno, 36/2021 Sb.
 590/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 652/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 818/0 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019Zpráva a jinéČtení
 1150/0 Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 1151/0 Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - související - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava


ISP (příhlásit)