Sněmovní tisky
Jan Hamáček - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 74 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 234/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena
 235/0 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaNeschválena
 249/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2017Zpráva a jinéČtení
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákonaSchváleno, 277/2019 Sb.
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 279/2019 Sb.
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 282/2020 Sb.
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 368/0 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2019 Sb.
 385/0 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2017Zpráva a jinéČtení
 393/0 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.dílaMezinárodní smlouvaSchválena
 395/0 Vl.n.z. o územně správním členění státuVládní návrh zákonaSchváleno, 51/2020 Sb.
 410/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2019 Sb.
 448/0 Novela z. o základních registrech - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 370/2019 Sb.
 486/0 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2018Zpráva a jinéČtení

1 2 3 4ISP (příhlásit)