Sněmovní tisk 794/0
Novela z. o Hasičském záchranném sboru ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t079400.pdf (Dokument PDF, 301 KB)t079400.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0794a0.pdf (Dokument PDF, 197 KB)t0794a0.docx (Dokument DOCX, 21 KB)

Rozesláno poslancům

25. března 2020 v 13:54
ISP (příhlásit)