Sněmovní tisky
Ing. René Číp - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 69/0 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 55/2014 Sb. m. s.
 93/0 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)Mezinárodní smlouvaSchválena, 1/2019 Sb. m. s.
 137/0 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav.Mezinárodní smlouvaSchválena
 217/0 Doh. o Mezinárodní finanční korporaciMezinárodní smlouvaSchválena, 44/2015 Sb. m. s.
 343/0 Sml. mezi ČR a Lichten. kníž. o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 8/2016 Sb. m. s.
 351/0 Novela z. - energetický zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 131/2015 Sb.
 403/0 Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 364/2017 Sb.
 645/0 Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Mor.Mezinárodní smlouvaSchválena, 46/2017 Sb. m. s.
 691/0 Sml. mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečeníMezinárodní smlouvaSchválena
 1019/0 Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla Poslanecký návrh zákona Schváleno, 293/2017 Sb.


ISP (příhlásit)