Sněmovní tisk 1019/0
Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t101900.pdf (Dokument PDF, 240 KB)t101900.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1019a0.pdf (Dokument PDF, 320 KB)t1019a0.docx (Dokument DOCX, 43 KB)

Rozesláno poslancům

3. února 2017 v 13:22
ISP (příhlásit)