Sněmovní tisky
JUDr. Jan Chvojka - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 11/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 112/0 Novela z. - soudní řád správní Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 210/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Senátní návrh zákona Vráceno
 233/0 Novela insolvenčního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 69/2011 Sb.
 411/0 Novela z. - zákoník práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 365/2011 Sb.
 577/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Senátní návrh zákona Zamítnuto Senátem
 578/0 Novela z. o jednacím řádu Senátu Senátní návrh zákona Senát
 619/0 Vl. n. z., kterým se mění volební zákony - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 222/2012 Sb.
 650/0 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011Zpráva a jinéVzato na vědomí
 662/0 Novela z. o insolvenčních správcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 185/2013 Sb.
 921/0 Novela z. o výkonu vazby Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 929/0 Novela z. - insolvenční zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 294/2013 Sb.
 966/0 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012Zpráva a jinéČtení
 969/0 Novela z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 970/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1075/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)