Sněmovní tisky
Ing. František Novosad - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 49/0 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.Mezinárodní smlouvaSchválena, 34/2011 Sb. m. s.
 57/0 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMRMezinárodní smlouvaSchválena, 66/2011 Sb. m. s.
 61/0 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osobMezinárodní smlouvaSchválena, 36/2011 Sb. m. s.
 109/0 Prot. o perzistentních organických polutantechMezinárodní smlouvaSchválena, 63/2011 Sb. m. s.
 288/0 Doh.mezi ČR a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena
 348-E/0 Rozhodnutí Evropské rady - změna čl. 136 Sml. o fungování EUZměna Smlouvy o fungování EU 
 534/0 Prot. mezi ČR a Chorvat. rep. o zamezení dvoj. zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 82/2012 Sb. m. s.
 597/0 Změna přílohy A Stockholmské úml.o perzist.organ.polutantechMezinárodní smlouvaSchválena, 11/2013 Sb. m. s.
 925/0 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěteMezinárodní smlouvaSchválena, 74/2013 Sb. m. s.
 947/0 Sml. mezi ČR a Lucem.velkovévodstvím o zamez.dvojímu zdaněníMezinárodní smlouva2. čtení
 1089/0 Doh.o komplex.partner. mezi státy EU a Vietnamskou soc.rep.Mezinárodní smlouva1. čtení


ISP (příhlásit)