Sněmovní tisky
Ladislav Mlčák - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 58/0 Novela z. o veřejných výzkumných institucích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 533/2006 Sb.
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 134/0 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 454/0 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 477/0 N.ústav.z. o referendu o přistoupení ČR k Lisabonské smlouvě Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 531/0 Návrh zákona o přiznání k majetku Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 549/0 Návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 Poslanecký návrh zákona Schváleno, 416/2009 Sb.
 730/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 735/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 782/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 793/0 Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 956/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 999/0 Novela z. o geologických pracích Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)