Sněmovní tisky
Ing. arch. Václav Mencl - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 58/0 Novela z. o veřejných výzkumných institucích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 533/2006 Sb.
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 371/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 180/2008 Sb.
 764/0 Novela z. o zaměstnanosti - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 870/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 1031/0 Novela z. o odpadech - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 154/2010 Sb.
 1040/0 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava


ISP (příhlásit)