Sněmovní tisky
Ladislav Šustr - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 19/0 N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd. Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2003 Sb.
 96/0 Návrh zákona o dani z nemovitostí Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 118/0 Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 576/2002 Sb.
 206/0 Vládní návrh zákona o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 229/2003 Sb.
 216/0 Vládní návrh zákona o převodu nepotřebného voj. majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2003 Sb.
 272/0 N. z. o dani dědické, darovací a dani z přev. nemovitostí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 309/0 Novela z. o pojišťovnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 39/2004 Sb.
 365/0 Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daníVládní návrh zákonaNeschváleno
 410/0 Novela z. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 635/0 Novela z. o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 747/0 Novela z. o rozpoč. určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2005 Sb.
 838/0 Novela z. o místních poplatcích Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 3. čtení
 1057/0 Novela zákona o loteriíchVládní návrh zákona1. čtení
 1090/0 Novela z. o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1197/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1198/0 Novela z. o daních z příjmů Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1199/0 Novela z. o účetnictví Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1206/0 Novela z. o daních z příjmů (zákon o studentských brigádách) - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1232/0 Vl.n.z. úvěr na financ. progr. Výstavba vodov. a kanalizací - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 232/2006 Sb.


ISP (příhlásit)